Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Betliejuje angelų choras, iš aukštai paskelbiantis apie didį Dievo planą, kurį įgyvendina Kūdikėlis, giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14). Krikščioniška viltis yra išreiškiama šlovinimu ir padėka Dievui, kuris pradėjo savo meilės, teisingumo ir taikos Karalystę.

Savo širdies giedojimu ir meile šlovinkime Viešpatį kuris yra „Dievas su mumis – Emanuelis“.

Žinome, kad Šv. Kalėdos yra tikra šventė, jei priimame Jėzų, Dievo vilties sėklą, pasėtą mūsų asmeninės ir bendruomeninės istorijos dirvoje. Kiekvienas „Taip!“ Jėzui yra vilties daigas. Pasitikėkime šiuo vilties daigu, mūsų ištariamu „Taip!“ Jėzui: „Taip! Jėzau, tu mane gali išgelbėti! Tu mane gali išgelbėti!“, – mokina mus popiežius Pranciškus, pridurdamas: „Vilties Kalėdų visiems!“.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas ir  parapijoje dirbantieji kiti vienuoliai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente ir linki gerų Naujųjų 2017-ų metų, pilnų vilties ir artumo Kristui

Gruodžio 24 d., Kristaus Gimimo vigilija: (1000), 
2100 Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d., Kristaus Gimimas – šv. Kalėdos: 
800, 1100, 1900

Gruodžio 26 d., II Kalėdų diena: 800, 1100, 1900

Gruodžio 31 d.: 700,
1900 val. atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2016 m. gautas Dievo malones 
(po šv. Mišių – Te Deum)

Sausio 1 d., Švč. M. Marijos, Dievo gimdytojos iškilmė:
800, 1100, 1900

Sausio 8 d., Viešpaties Apsireiškimas – Trijų Karalių šventė:
800, 1100, 1500, 1900
(po 15 val. šv. Mišių – kalėdinė šventė vaikams su programa ir dovanomis)

 

Kviečiame jaunimą šį šeštadienį, lapkričio 19 d., į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Sekmadienį, lapkričio 20 d., baigiant Gailestingumo Metus ir liturginius metus norime kviesti į sakralinės muzikos koncertą mūsų bažnyčioje. Lietuvos Žemės Ūkio Ministerijos mišrus choras „Dobilas“, gerbdamas choro įkūrėjos ir ilgametės choro vadovės Gražinos Vaišnoraitės atminimą, 18 val. giedos sakralinės muzikos kūrinius bažnyčioje iki 19 val. šv. Mišių. Įėjimas nemokamas.

Šiuo metu renkami parašai, kad Europos Sąjungos teisėje būtų aiškiai apibrėžti žodžiai „šeima“ ir „santuoka“. Kviečiame Jus parašu patvirtinti savo pritarimą, kad santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir giminyste. Kviečiame pasirašyti šį sekmadienį, lapkričio 6 d., išeinant iš bažnyčios. Šie parašai renkami Europos piliečių iniciatyva „Mama, tėtis ir vaikai“, kurią remia ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje. Norint pasirašyti Jums reikės nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą.

Popiežiaus Pranciškaus paraginti šiandien, lapkričio 6 d., visuotinėje Bažnyčioje minime nuteistųjų jubiliejų. Melskimės už kalinių priežiūros darbuotojus, už kalinius, ypač už tuos, kurie nekaltai kenčia, arba kurie yra atviri gyvenimo atsivertimui.

Nuo šio penktadienio, lapkričio 11 d., pradėsime mūsų parapijoje šventojo Rašto skaitymo grupelę. Kas antrą penktadienį kviečiame visus ateiti į saleziečių vienuolyną 18 val. Dalyvavimas nemokamas, nereikia išankstinės registracijos.

11/01 d. Visi Šventieji:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/02 d. Visų Mirusiųjų diena – Vėlinės:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/03-04 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/05 d.

1000, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/06 d., sekmadienis

800, 1100(po sudėt. Mišių – rožinis), 1500, 1900

11/07-08 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

Pažymėtos Mišios – sudėtinės už mirusiuosius