Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj, dėl Advento sekmadienio, perkeliamą Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę (Mišių tvarka – šiokiadienio), penktadienį šv. Liuciją, mergelę ir kankinę, šeštadienį šv. Kryžiaus Joną, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Prie bažnyčios durų šiandien po Mišių galima įsigyti pašventintus kalėdaičius. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičius raštinėje, raštinės darbo metu.
 • Prie išėjimo galite įsigyti katalikiškos spaudos. Yra naujas „Saleziečių žinių“ numeris, kur rasite straipsnių apie advento laikotarpį, Nekaltojo Prasidėjimo šventę, apie Dievą, mūsų visų Tėvą per Jėzaus išganymą. Yra „Žodis tarp mūsų“, „Artuma“. Yra keletas egzempliorių žurnalo „Kelionė“.
 • Šiandien saleziečiai mini šv. Jono Bosko veiklos pradžią – 1841 m. gruodžio 8 d. Prašykime Dievą laiminti saleziečių darbą pasaulyje ir atsiųsti naujus ir gerus pašaukimus, ypač Lietuvoje. Sukalbėkim vieną Sveiką Mariją, kaip darė kun. Bosko tą lemtingą dieną gruodžio 8 d. pradedant savo veiklą.

I advento sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Ksaverą, kunigą, penktadienį šv. Mikalojų vyskupą (antrąjį Vilniaus vyskupijos globėją), šeštadienį šv. Ambraziejų, vyskupą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už kunigus ir už pašaukimus į kunigystės luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija ir giedosime Jėzaus Širdies litaniją.
 • Šiandien prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Per pirmąsias Mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.
  Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui:
  I, III–VI: 9–10 val.;
  I–V: 17–17:45 val.
 • Šiandien nuo 17 val. Jonažolių gatvėje bus įžiebta kalėdinė eglutė. Visi esame kviečiami.

Kristaus Karaliaus

 • Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmes, baigiasi liturginiai metai. Šios dienos rinkliava yra skirta kunigų seminarijos išlaikymui. Už visas aukas dėkojame.
 • Kitą sekmadienį jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias Mišias pašventinsime kalėdaičius, kuriuos galėsite įsigyti nuo kito sekmadienio po kiekvienų šv. Mišių. Rarotų Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Andriejų, apaštalą.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11,30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

XXXIII eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien ypatingomis progomis, todėl ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ši diena turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, penktadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Sekmadienį, lapkričio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 11 val. Mišių.
 • Kitą sekmadienį, lapkričio 24 d., po 11 val. Mišių ir Marijos pamaldų Lazdynų senjorų choras „Bočiai“ turės mažąjį koncertą mūsų bažnyčioje. Kviečiame pasilikti pasiklausyti.

XXXII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Martiną Turietį, vyskupą, antradienį šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį, šeštadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
 • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
 • Skelbimas iš mūsų parapijos Carito. Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.