Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 15 – 17 dienomis. Rekolekcionistas – pranciškonas br. Paulius Bytautas OFM, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (ir 15 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Šį šeštadienį, gruodžio 16 d., Vilniaus arkikatedroje 12 val. naujas vyskupas augziliaras Darius Trijonis priims vyskupystės šventimus. Norinčius kviečiame dalyvauti.

Šiandien, gruodžio 3 d., prasideda Advento laikotarpis, skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Šiandien per pirmąsias mišias buvo pašventinti kalėdaičiai. Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais visų šv. Mišių pabaigoje išeidami iš bažnyčios, prie durų. O paprastomis dienomis – raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.

Gruodžio 8–10 dienomis Trakuose laukiami visi Lietuvos žmonės, kuriems Švč. Mergelė Marija yra brangi. Švenčiant Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metus, čia vyks Mariologinis kongresas. Penktadienis skirtas jaunimui. Šeštadienį – pagrindinę kongreso dieną – paskaitas ir pranešimus skaitys mokslininkai ir dvasininkai, įvairių sričių specialistai, Marijos mylėtojai. Vyks ekskursija, diskusijos, meninė programa. Sekmadienį rinksis Trakų parapija švęsti bendruomenės dienos. Kongreso renginiai nemokami, išankstinė registracija nereikalinga. „Keliaukime visi į Trakus pas Dievo Motiną, Lietuvos Globėją, atnaujinti savo santykio su ja, Švenčiausioji Mergelė Marija yra kiekvieno iš mūsų motina. Glaustis prie jos, vis geriau ją pažinti – tokią galimybę turės tie, kurie atvyks į Mariologinį kongresą Trakuose,“ – kviečia renginio globėjas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Daugiau informacijos – www.trakuparapija.lt

Ateinantį sekmadienį, 11 ir 15 val. Šv. Mišių metu liudys “Dievo sodo” bendruomenė, vienijanti protinę negalią turinčius žmones, jų šeimas ir savanorius. Kviečiame pažinti ir auka paremti šią bendruomenę.

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, trečiadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Penktadienį šv. Andriejų Dung-Laką ir jo draugus kankinius iš Vietnamo. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.

Penktadienį, lapkričio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Šeštadienį, lapkričio 25 d., vyks mūsų parapijos Gyvojo Rožinio grupelių visuotinis susirinkimas. Pradžia 10 val. Šv. Mišiomis bažnyčioje. Po adoracijos – susirinkimas koplyčioje. Detali programa – skelbimų lentoje bažnyčios gale.

GANYTOJIŠKAS KREIPIMASIS MININT PASAULINĘ VARGSTANČIŲJŲ DIENĄ

11/01 d. Visi Šventieji:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/02 d. Visų Mirusiųjų diena – Vėlinės:

800, 1100 (po Mišių – rožinis),
1900 (po sudėt. Mišių – gedulinė procesija)

11/03 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/04 d.

1000, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

11/05 d., sekmadienis

800, 1100(po sudėt. Mišių – rožinis), 1500, 1900

11/06-08 d.

700, 1900 (po sudėt. Mišių – rožinis)

Pažymėtos Mišios – sudėtinės už mirusiuosius

 

Rytoj, spalio 30 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų Šv. Mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Ketvirtadienį Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų Šv. Mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Šeštadienį minime šv. Karolį Boromėjų, tą dieną taip pat sukanka 30 dienų po kun. Petro Dumbliausko mirties: už jį bus aukojamos šv. Mišios 10 val.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.