Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

SVEIKINAME!

2017-04-15

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Tegul Prisikėlęs Jėzus mus visus padrąsina kasdieniame gyvenime gyventi pagal Jo meilę. Būkime drąsūs, nebijokime: Jėzus yra gyvas ir lieka amžinai su mumis.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Didysis Ketvirtadienis 04/13

Paskutinės Vakarienės Mišios 1930

Didysis Penktadienis 04/14

Adoracija Bažnyčioje, išpažinčių klausymas nuo 900
Kryžiaus Kelias 1500
Kristaus Kančios Pamaldos 1930

Didysis šeštadienis 04/15

Adoracija Kristaus kape, išpažinčių klausymas nuo 900 iki 1700
Maistas šventinamas adoracijos metu kas 30 min.
Patartina maistą atsinešti į Velyknakčio arba Velykų ryto šv. Mišias.

Kristaus prisikėlimas – VELYKOS

Velyknakčio liturgija 1900 (šeštadienis 04/15)

Sekmadienis 04/16: šv. Mišios 700 (po šv. Mišių Procesija), 1100, 1900

Pirmadienis 04/17: šv. Mišios 800, 1100, 1900

Balandžio 23 dieną per Atvelykį – Dievo Gailestingumo šventę, po vaikų mišių (15 val.) bus Atvelykio šventė vaikams. Prašome vaikų atsinešti po vieną margutį.

Rekolekcijas praves mons. Gintautas Kuliešius, Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras.
Kviečiame dalyvauti, klausytis pamokslų ir naudotis proga atlikti velykinę išpažintį (kunigai bus klausykloje jau 30 min. prieš pamaldas)

Kovo 31 d., Penktadienis
   700  Šv. Mišios
1900  Šv. Mišios su pamokslu
1945  Kryžiaus kelias

Balandžio 1 d., Šeštadienis
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu

Balandžio 2 d., Sekmadienis
  800 Šv. Mišios su pamokslu
1100 Šv. Mišios su pamokslu
1500 Šv. Mišios vaikams su pamokslu
1900 Šv. Mišios su pamokslu

Rytoj, vasario 27 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

Trečiadienį, kovo 1 d., minime Pelenų dieną, prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose šv. Mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.

Ketvirtadienį, kovo 2 d., kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, kuris vyks koplyčioje 20 val.

Penktadienį, kovo 3 d., bus pirmasis Gavėnios penktadienis, privalomo pasninko nuo mėsos diena. Kviečiame po vakarinių Mišių pasimelsti kartu einant Kryžiaus keliu. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.

Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos Carito valgyklai ir centrinio Carito Betanijos valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.

Šį penktadienį yra 24 mėnesio diena. Po 19 val. Mišių bus Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.

Šeštadienį, vasario 25 d., bus visos dienos adoracija mūsų bažnyčioje prašant naujų pašaukimų į kunigystę ir vienuolystę, pagal kankinio vyskupo Teofiliaus Matulionio pavyzdį. Pradžia bažnyčioje 8 val. ryto. Šv. Mišios: 10 ir 19 val., o šv. Mišių metu bus adoracijos pertrauka. Adoracijos pabaiga – po vakarinių Mišių.

Sekmadienį, vasario 26 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių 15 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.