Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

V eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius, penktadienį šv. Scholastiką mergelę.
 • Šeštadienį, vasario 11 d., minime Lurdo Švč. M. Mariją – pasaulinę ligonių dieną. Ta proga šv. Mišios už ligonius bus aukojamos 11 val. (ne 10 val.!) ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimą, kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti ir savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Šeštadienį kitos Mišios, be ligonių patepimo, bus aukojamos 19 val.
 • Šiandien prieš šv. Mišių palaiminimą, bus pašventinti duona ir vanduo per šv. Agotos užtarimą. Tai nėra prietarai, bet mūsų tikėjimo išorinis ženklas, prašant šventųjų užtarimo ir apsaugos. Prašom paruošti duoną ir vandenį pašventinimui.

Šv. Jono Bosko atlaidai

 1. Šiandien švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją.
 2. Šią savaitę liturgijoje bus:
  1/30 pirmadienį, rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame sukalbėti kartu rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas. Tą dieną kitos Mišios bus 7 ir 19 val.
  1/31 antradienį liturginė šv. Jono Bosko šventė. Šv. Mišios – 7 ir 19 val.
  2/1 trečiadienį mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią, už naujus pašaukimus, už taiką pasaulyje, ir už ir mums brangius žmones.
  2/2 ketvirtadienį Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas (prieš vakaro Mišias bus galimybė įsigyti bažnyčioj žvakes). Po Mišių – malda už pašaukimus į dvasinį luomą.
  2/3 penktadienį šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po vakaro Mišių bus švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.
  2/5 sekmadienį šv. Agotos minėjimas ir sekmadienio Eucharistija. Tą dieną po visų šv. Mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.
 3. Šiandien po 11 val. šv. Mišių, baritonas Jonas Sakalauskas atliks religinės muzikos koncertą. Kviečiame pasiklausyti.
 4. Šiandien po 15 val. Mišių kviečiame vaikus pasilikti iliuzionisto „Alan Magic“ triukų pasirodyme. Primename kad šv. Jonas Bosko yra fokusininkų globėjas.

III eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Dievo Žodžio sekmadienį. Liturginių metų trečiąjį eilinio laiko sekmadienį esame paraginti popiežiaus Pranciškaus kartu garbinti Dangiškąjį Tėvą ir padėkoti Jam už Jo Žodį, kilusį iš Jo ir esantį Senajame ir Naujame Testamente.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Pranciškų Salezą vyskupą ir Bažnyčios mokytoją, saleziečių kongregacijos globėją, trečiadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), ketvirtadienį šv. Timotiejų ir Titą vyskupus, penktadienį pal. Jurgį Matulaitį vyskupą, šeštadienį šv. Tomą Akvinietį, kunigą ir Bažnyčios mokytoją.
 • Šiandien prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Liturginė šventė bus minima sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį sausio 29 d.: Šventų Mišių tvarkaraštis, kaip ir kiekvieną sekmadienį (8,11, 15, 19 val. lietuvių kalba. 9.30, 13 val. lenku kalba). 11 val. ir 13 val. aukos Šv. Mišias Vilniaus arkivyskupo augziliaras, vyskupas Darius Trijonis.
 • Po 11 val Šv. Mišių, maždaug 12.10 val. tenoras Jonas Sakalauskas, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatro generalinis direktorius, atliks religinės muzikos koncertą: kviečiame išklausyti, ateinant anksčiau į (lenkų) Mišias. Po 15 val. Mišių bažnyčioje bus iliuzionisto “Alan Magic” triukų spektaklis vaikams. Kviečiame visus vaikus ateiti 16 val. Pats šv. Jonas Bosko mokėjo daryti fokusus ir yra pasaulio fokusininkų globėjas.

II eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Antaną, šeštadienį šv. Agnietę mergele ir kankinę.
 • Trečiadienį, sausio 18 d. prasideda maldos už krikščionių vienybę savaitė, kuri baigsis kitą trečiadienį 25 d., kai minėsime šv. Pauliaus atsivertimą.
 • Ateinantį sekmadienį, sausio 22 d., pradėsime devyndienį pasiruošdami šv. Jono Bosko iškilmėms sausio 31 d. (atlaidai mūsų bažnyčioje vyks sausio 29 d.).
 • Mūsų parapija prisijungė prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Bažnyčios gale prie sienos stovi dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose: surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą sausio mėnesį iki Grabnyčių.

Viešpaties Krikštas

 • Šiandien baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Penktadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius už Tėvynę. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios – 7 ir 19 val.
 • Šiandien kviečiame vaikus į kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Nors Trijų Karalių šventė buvo paminėta sausio 6 d., ir šiandien išeidami iš bažnyčios galite pasiimti pašventintą kreidą (prašome pasiimti kiekvienas ne po saują, o tik vieną gabaliuką, palikime kreidos ir kitiems).
 • Bendradarbiaujant su katalikų vienuoliais bazilionais mūsų parapija prisijungia prie projekto „Padovanok šilumą“ Ukrainos žmonėms. Nuo šios dienos bažnyčios gale prie sienos stovės dėžė, į kurią galite dėti žvakių likučius, kuriuos turite namuose (gal per šventes daugiau uždegėte): surinksim tuos likučius ir atiduosime savanoriams, kurie pagamins žvakes šildyti žmones Ukrainoje. Dėžė liks mūsų bažnyčioje visą sausio mėnesį iki Grabnyčių.