Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header
  • Šiandien prasideda Adventas: pasiruošimo laikas šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val. Nuo šios dienos pradedam platinti pašventintus kalėdaičius: sekmadieniais po kiekvienų Mišių – išvengiant žmonių susibūrimo, ir laikantis higienos normų, kas nori įsigyti kalėdaičius, nejudėkite iš savo vietos po palaiminimo, bet stovėkite savo vietoj, ateis patarnautojas arba kunigas su krepšiu ir jums duos, kiek kalėdaičių pageidausite. Šiokiadieniais – zakristijoje po kiekvienų Mišių: prašom dėvėti kaukę ir dezinfekuoti rankas prieš užeinant į zakristiją.
  • Su Adventu prasideda ir Carito akcija „Gerumas mus vienija“, kurios metu parduodamos Carito žvakutės. Šiais metais turime tokį raginimą: mūsų parapijoje gyvena šeima, kurioje gyvena sunkiai sergantis jaunas vyras (24 metų), kuris serga patologine liga ir guli lovoje, judindamas tik akis. Su juo gyvena mama ir brolis. Mama negali dirbti, nes turi prižiūrėti ligonį ir gyvena tik su jo pašalpa. Mūsų parapijos Carito savanoriai lanko juos reguliariai ir jiems padeda. Visi pinigai, surinkti iš Carito žvakučių pardavimo, šį adventą yra skirti padėti tai šeimai. Rasite savanorius su žvakutėmis prie išėjimo: imkite žvakutę ir tegul dega jūsų namuose gerumo dvasia. Būkite dosnūs: poreikis yra realus ir didelis.
  • Rytoj paskutinis mėnesio pirmadienis. Kviečiame 11.30 sukalbėti rožinį kartu bažnyčioje ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Pagal Vyriausybės nutarimus ir 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Vyskupų konferencijos potvarkį, Lietuvoje bus atidarytos bažnyčios karantino metu ir bus aukojamos šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis LAPKRIČIO mėnesiui

SEKMADIENIAIS: šv Mišios (be giesmių) LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): LT: 7.00, 19.00; PL: 18.00

ŠEŠTADIENIAIS: LT: 10.00 (po Mišių adoracija), 19.00; PL: 18.00

DĖMESIO:

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas.

Į bažnyčią gali įeiti ribotas skaičius žmonių (pagal erdvės kvadratinius metrus), kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo). Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.

Šv. Komunija dalijama TIK į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Kiekvieną sekmadienį 19.00 val. šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija).

Lapkričio mėnesį, iki naujo nurodymo, IŠPAŽINTYS nebus klausomos, nebent ypatingu atveju – susitariant iš anksto su kunigu (bus privaloma laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę).

Visą LAPKRIČIO mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

  • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66 arba 8-604-47479
  • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento katechezės vyks tik nuotoliniu būdu. Vaikų tėvai gaus atskirą elektroninį laišką. Dėl galimų problemų dėl katechezių – kviečiame susisiekti su savo grupės katechetu.

(lietuvių kalba)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 15 val.,
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:

8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis),
19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – gedulinga procesija bažnyčioje)

Lapkričio 3 d. – 4 d. – 5 d. – 6 d.:

7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis

Lapkričio 7 d.:

10 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusius,

Lapkričio 8 d.:

8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusius (po Mišių – rožinis),
15 val., 19 val.

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusius galite įdėti į aukų dėžutę, kartu su lapeliu su užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių, ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUS. Sudėtinių Mišių metu neskaitysime jokio vardo.

Nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 8 d. jau nėra vietos asmeninėms Mišių intencijoms o tik sudetinėms: galite užsakyti paprastas šv. Mišias nuo lapkričio 9 d.

Šį sekmadienį, spalio 18 d., minint Pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12:30 val. per LRT Plius televiziją: kviečiame dalyvauti.

Šv. Mišioms pirmininkaus Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Spalio 18 d. šv. Mišios bus aukojamos lietuvių kalba 8, 12.30, 15, 19 val. (rožinis 18:30) ir lenkų kalba 9:30 ir 13:40 val. (rožinis 9:00 val.)

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis ir kita informacija
SPALIO mėnesiui

SEKMADIENIAIS: 8, 11 (po Mišių rožinis), 15 (ypač kviečiame vaikus), 19 val. lietuvių kalba, 9:30 ir 13 val. (12:30 val. rožinis) lenkų kalba
SPALIO 18 d.: 8, 12:30 (bus transliuojamos per LRT Plius), 15, 19 val. lietuvių kalba, 9:30 ir 13:40 val. lenkų kalba
ŠIOKIADIENIAIS (I-V): 7:00 (bažnyčia atidaryta nuo 6:50 val.) ir 19:00 lietuvių kalba (19:30 rožinis), 18:00 lenkų kalba (17:30 val. rožinis)
ŠEŠTADIENIAIS: 10:00 (po Mišių rožinis ir adoracija) ir 19:00 šv. Mišios lietuvių kalba, 18:00 šv. Mišios lenkų kalba (17:30 val. rožinis)

DĖMESIO:
Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims, turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje.

Privaloma visiems ant burnos ir nosies visą laiką dėvėti kaukę.

Visi į bažnyčią įeinantys asmenys privalo dezinfekuoti rankas ir laikytis saugaus atstumo nuo kitų asmenų, išskyrus savo šeimos narius. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo. Šv. Komunija dalijama arba į burną arba pasirinktinai į rankas (tuo atveju, įsidėti į burną iš karto prie kunigo).
Išpažintys klausomos Mišių pradžioje lauke prie durų. Jeigu bus blogas oras, kunigas išklausys išpažintys tarp 2 bažnyčios durų, kur skelbimų lenta. Prašome laikytis saugaus atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą spalio mėnesį dėl Jūsų ir mūsų saugumo RAŠTINĖ NEDIRBS.

  • Šv. Mišias galima užsakyti 2 būdais: naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo tel. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką ARBA padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo tel. nr.).
  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome rašyti elektroniniu paštu lazdynu.parapija@gmail.com arba skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66
  • Dėl leidimo susituokti už parapijos ribų, vestuvių ar kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com.
  • Dėl Amžinųjų šv. Mišių prašome aukas siųsti į banko sąskaitą arba pašto perlaidomis, o intencijas – paprastu laišku arba elektroniniu laišku adresu amzinosmisios@gmail.com (išsamesnę informaciją galite raste parapijos interneto puslapyje http://bosko.lt/amzinos-misios/), arba kreiptis į kunigą šiokiadieniais po kiekvienų šv. Mišių (ne sekmadieniais).

Pirmosios Komunijos bei Sutvirtinimo sakramento paruošimui REGISTRACIJA BAIGTA. Dėl jau sudarytų grupių negalime priimti pavėlavusiųjų. Primename, kad sužadėtiniai, kurie nori susituokti, privalo kreiptis į kunigą ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki numatytos santuokos datos.