Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

2021 m. balandžio 16 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido pranešimą, pagal kurį nuo š. m. balandžio 18 d. Vilniuje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

 Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos
ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis

IKI NAUJO PRANEŠIMO, pagal epidemiologinę situaciją,

MŪSŲ BAŽNYČIOJE VIENU METU GALI BŪTI IKI 75 ŽMONIŲ.

SEKMADIENIAIS: šv Mišios LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): šv. Mišios LT: 7.00, 19.00, PL: 18.00

Šeštadieniais: šv. Mišios LT: 10.00, 19.00, PL: 18.00

DĖMESIO: Vienu metu mūsų bažnyčioje gali būti tik iki 75 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo), arba nuotoliniu būdu per Facebook. Jeigu yra lauke norinčių priimti komuniją šv. Komunijos metu, jie turi pasirodyti kunigui prie durų ir jis išeis į lauką dalinti komuniją.

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas.. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą:

kiekvieną sekmadienį 11.00 val. (LT) ir 13.00 val. (PL)

šiokiadieniais (I-VI) 18.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje patalpoje sporto salėje (įėjimas nuo bažnyčios). Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Kol yra paskelbtas karantinas RAŠTINĖ NEDIRBS.

 • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę ant sienos prie pagrindinių bažnyčios durų, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr.  (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479.
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Kviečiame Jus paremti Vilniaus šv. Jono Bosko parapiją ir skirti 1,2 procentą gyventojų pajamų mokesčio. Taip prisidėsite prie mūsų parapijos veiklos. Pinigai bus naudojami bažnyčios remontui, vaikų stovykloms, vaikų dienos centro išlaikymui ir kitai mūsų parapijos veiklai.

Praeitais metais iš GPM paramos esame gavę 3.650 eurų: tais pinigais apmokėjome keletą šildymo sąskaitų už vaikų dienos centrą, pirkom ledus vaikams dieninėje stovykloje liepos mėnesį, remontavome ir dažėme keletą vietų bažnyčioje, tarp kurių 7-ąją kryžiaus kelio stotį. Dėkojame visiems, kurie mus rėmė. Kviečiame ir šiais metais mus remti su GPM parama.

INSTRUKCIJA:

Paramą skirti galite užpildydami prašymą elektroniniu būdu:

 • Užeiname į https://deklaravimas.vmi.lt
 • Skyriuje „DEKLARAVIMAS“ pasirenkate „Pildyti formą“ tada pasirinkti „Prašymas skirti paramą“ susirandame formą FR0512.
 • EDS portale užpildyti formą FR0512 v. 4:
  1. Skiltyje 5 įrašyti 2020 m.;
  2. Skiltyje E1 pažymėti gavėjo tipą – įrašant skaičių 2;
  3. E2 skiltyje įrašyti Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos identifikavimo kodą 191310515
  4. E3 skiltyje įrašyti VILNIAUS ŠV. JONO BOSKO PARAPIJA
  5. E4 skiltyje įrašyti 1,2
  6. E5 skiltyje įrašykite metus iki kurių norite skirti paramą (jeigu norite skirti ilgiau negu 1 metus).
 • Užpildę formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.

NUO BALANDŽIO 5 d. IKI NAUJO PRANEŠIMO
VISOS ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

Šv. Mišios bus transliuojamos per mūsų parapijos Facebook‘o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija

Jau anksčiau užrašytos intencijos bus aukojamos tą pačią dieną kaip buvo užsakytos (gal kita valanda).

BALANDŽIO 5 d. : šv. Komunija dalijama 8, 9.30, 11, 13 val.

Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 10 (lenkų k.), 12.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos per Facebook

SEKMADIENIAI:

 • Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai nuo 7.30 iki 10 val.
 • Šv. Komunija dalijama 8, 9.30, 11, 13 val.
 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 10 (lenkų k.), 12.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos per Facebook

I-VI:

 • Bažnyčia atidaryta asmeninei maldai nuo 17.30 iki 19.30
 • šv. Komunija daljama: 18, 18.30, 19 val.
 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook

Su šv. Velykom!

2021-04-03

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai ir mūsų bičiuliai,
geroji žinia jau skleidžiasi pasaulyje:
Tas, kuris buvo miręs, YRA GYVAS, JIS PRISIKĖLĖ!
Aleliuja! Aleliuja!

Šiuo sunkiu laikotarpiu, kai pasaulio tvirtybė nėra patvari,
kai pasitikėjimas kitais pilnas abejonių,
kai negalima džiaugtis tik materialinėmis gėrybėmis, kurios greitai praeina,
TIK GYVAS KRISTUS yra mūsų viltis ir mūsų džiaugsmas!

Priimkite mūsų visų, kunigų, sveikinimus Jėzaus Kristaus Prisikėlimo proga:
telaimina Viešpats Jus ir Jūsų šeimas!
SU ŠV. VELYKOM!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos saleziečiai

Pandemijai vis labiau plintant, keliose Vilniaus arkivyskupijos savivaldybėse 14-os dienų sergamumas 100-ui tūkstančių gyventojų viršijo 500 naujų atvejų ribą. Tarp jų ir Vilniaus miestas.

Dėl minėtos priežasties Vilniaus arkivyskupijos ganytojų sprendimu ir Vilniaus šv. Jono Bosko parapijoje

NUO KOVO 25 d. iki BALANDŽIO 6 d.
VISOS ŠV. MIŠIOS AUKOJAMOS TIKINTIESIEMS NEDALYVAUJANT.

Šv. Mišios bus transliuojamos per mūsų parapijos Facebook‘o paskyrą: https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija

Jau anksčiau užrašytos intencijos bus aukojamos tą pačią dieną kaip buvo užsakytos (gal kitą valandą).

KOVO 25, 26, 27 ir KOVO 29, 30, 31 d.:

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook
 • Bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).
 • Kovo 26 Kryžiaus Kelias bus transliuojamas per Facebook 17.15 val. (lenkų k.), 19.30 val. (lietuvių k.)

KOVO 28 d. – VERBŲ SEKMADIENIS

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 10.00 val. (lenkų k.) ir 12.00 (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Bažnyčia bus atidaryta nuo 7.30 iki 13.30 ir nuo 18.30 iki 19.30 val. atlikti išpažinties sakramentą, priimti Komuniją. Komunija bus dalinama LAUKE: nuo 8 val. iki 13.30 kas pusę valandos ir nuo 18.30 kas pusę valandos. Įėjimas į bažnyčios vidų bus ribojamas, ir netilpusiems teks laukti lauke: reikalaujama laikytis saugaus atstumo ir visų saugumo normų! Jeigu tarp atėjusių bus turinčių verbas, kunigas po Komunijos jas pašventins LAUKE (laikyti distanciją).

BALANDŽIO 1 d. – didysis Ketvirtadienis (Paskutinės vakarienės)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) 18.00 val. (lenkų k.), 19.00 val. (lietuvių k.) bus transliuojamos iš koplyčios per Facebook (su adoracija po liet. k. Mišių iki 20 val.)
 • bažnyčia atidaryta nuo 17.30 val. iki 19.30 val. asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama 17.45, 18.30, 19, 19.30).

BALANDŽIO 2 d. – didysis Penktadienis (Kristaus Kančia ir Mirtis)

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 12.00 val. ir nuo 17.00 val. iki 19.30 asmeninei maldai, atlikti išpažintį, priimti Komuniją (Komunija dalinama, kai bažnyčia atidaryta, kas pusę valandos).
 • Kryžiaus kelias bus transliuojamas (be žmonių dalyvavimo) 15.00 val. (lietuvių k.) ir 16.00 val. lenkų kalba per Facebook
 • Kristaus Kančios pamaldos (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos koplyčioje 18.00 val. (lenkų kalba) ir 19.00 val. (lietuvių kalba) ir transliuojamos per Facebook.

BALANDŽIO 3 d. – didysis Šeštadienis

 • Bažnyčia atidaryta nuo 9.00 iki 17.00 asmeninei maldai prie Viešpaties kapo, atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 9.30 kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia LAUKE priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo išeis į lauką pašventinti.
 • Velyknakčio liturgija – šv. Mišios bus aukojamos bažnyčioje be žmonių dalyvavimo 19.00 val. (lietuvių k.) ir 21.00 val. (lenkų kalba) ir transliuojamos per Facebook

BALANDŽIO 4 d. – Šv. Velykos (Kristaus Prisikėlimas)

 • Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus aukojamos 10.00 val. (lenkų k) ir 12.00 val. (lietuvių k.) ir transliuojamos per Facebook
 • Prie Bažnyčios durų LAUKE nuo 8.00 iki 13.00 val. bus galimybė atlikti išpažintį, priimti Komuniją. Komunija dalinama nuo 8 val. kas pusę valandos. Kas turės velykinius valgius ir vandenį (turėti savo vandenį) pašventinti, tegu laukia lauke priešais bažnyčios duris laikant saugų atstumą nuo kitų žmonių ir visus saugumo reikalavimus – kunigas po Komunijos dalinimo pašventins.

DĖMESIO:

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome  dezinfekuoti rankas.

Į bažnyčią gali įeiti ribotas skaičius žmonių (pagal erdvės kvadratinius metrus. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.

Šv. Komuniją rekomenduojame priimti į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Draudžiama lankytis bažnyčioje asmenims turintiems temperatūros, kosintiems arba jaučiantiems kitus peršalimo simptomus, per paskutines 14 dienų turėjusiems kontaktą su sergančiais Covid-19, esantiems privalomoje 14 dienų saviizoliacijoje. Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios (be žmonių dalyvavimo) bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą (https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija).

IŠPAŽINTYS yra klausomos salėje prie bažnyčios (įėjimas tik iš bažnyčios, spalvotos lempos rodo kada kunigas yra laisvas). Yra privaloma laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą KOVO mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

 • Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale (arba lauke ant sienos prie pagrindinių durų), nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.
 • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479
 • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com