Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
микрозаймы онлайн installment payday loans
Header

Nuo rugsėjo mėnesio, t.y. jau nuo rugsėjo 4 d., 15 val. aukosime vaikų šv. Mišias. Primename, kad kitą sekmadienį rugsėjo 4 d. mūsų bažnyčioje bus aukojamos 15 val. šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti. Primename tėvams, kad jų krikščioniška pareiga – pasistengti, kad vaikai galėtų lankyti tikybos pamokas. Kiekviena mokykla turi sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas galėtų išgirsti apie Dievą.

Rugpjūčio 29 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, 11.30 bus kalbamas rožinis ir 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti. Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija. Skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

 Šv. Jono Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Šiluvą rugsėjo 10 d. Reikia iš anksto registruotis raštinėje, raštinės darbo metu, apmokant iš karto dalyvio auką, 7 €. Išvykimas 8 val. nuo koplyčios, grįžimas bus apie 20 val.

Kviečiame į dieninę stovyklą vaikus nuo 6 iki 14 metų. Nuo šio ketvirtadienio, liepos 7 iki 29 d. nuo 14 iki 18 val. darbo dienomis. Dalyvavimas nemokamas.Nereikia išankstinės registracijos.

Šį šeštadienį, birželio 11 d. bus suteikiamas Sutvirtinimo Sakramentas mūsų bažnyčioje. Šv. Mišios lietuvių kalba bus aukojamos 11 val.
Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Raginant dalyvauti šiose pamaldose jaunimą, nebus maldos vakaro gegužės 28 d. Kaip praeitaisiais metais ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.

Gegužės 29 d., kitą sekmadienį, švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu.

Skelbiame jau iš anksto, kad dėl Dievo Gailestingumo kongreso, jo metu bus pakeitimai mūsų bažnyčios Mišių tvarkaraštyje. Gegužės 7 d. (šeštadienį) raginame dalyvauti mieste ir konferencijose ryte ir susitaikinimo pamaldose 15 val. Katedros aikštėje, todėl gegužės 7 d. nebus aukojamų jokių Mišių mūsų bažnyčioje. Gegužės 8 d. (sekmadienį) raginame dalyvauti iškilmingoje procesijoje nuo Seimo iki Katedros aikštės 10 val., ir Katedros aikštėje dalyvauti šv. Mišiose 13 val. Tą dieną mūsų bažnyčioje šv. Mišios lietuvių kalba bus tik 8 ir 19 val. Parapijiečius, kurie nori dalyvauti ne tik Kongreso pamaldose, bet ir kituose renginiuose, raginame registruotis internetu adresu www.kongresas.lt

Šeštadienį, balandžio 23 d., kviečiame jaunimą į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.