Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXV eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Vincentą Paulietį kunigą; penktadienį šv. Mykolą, Gabrielių ir Rapolą, arkangelus; šeštadienį šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.
 • Šiandien – Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, skirta pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose.
 • Šiandien Lietuvoje yra minima Keliautojų ir vairuotojų diena. Mišių pabaigoje palaiminsime visus esančius vairuotojus.
 • Praeitą penktadienį baigėsi išankstinė REGISTRACIJA internetu Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui. Jau kitą sekmadienį susitiksime su visais vaikais ir jų tėveliais. Spalio 1 d. kviečiame visus vaikus 16 val., po Mišių, į Rudens šventę vaikams.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11:30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose
 • Kitą sekmadienį, spalio 1 d., prasideda spalio mėnuo skirtas rožinio maldai, taip pat tai katalikų misijų mėnuo. Spalio mėnesį kiekvieną dieną bus kalbamas rožinis. Sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių.

Pasiruošimui SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS bei SUTVIRTINIMO sakramentams 2023-2024 mokslo metams

Mielieji, rugsėjo 11-22 dienomis kviečiame vaikų, jaunuolių ir suaugusių registracijai sakramentų pasiruošimui mūsų parapijoje 2023-2024 mokslo metais.
Trys pagrindiniai žingsneliai tai padaryti:

 1. UŽPILDYK

Pirmosios Komunijos grupei kviečiame registruoti vaikus ne jaunesnius kaip 3 klasės moksleivius.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/VktfnQG7No2mJbrQA

Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui kviečiame jaunuolius nuo 15 metų (tokio amžiaus ar vyresni jie turėtų būti birželio mėnesį, kuomet įprastai numatomas sakramento teikimas).

Taip pat, atskirą pasiruošimo grupę siūlome suaugusiems įskaitant ir tuos, kurie planuoja ir ruošiasi priimti Santuokos sakramentą.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/qpXRcsbxWTRD3TTH6

 1. ATVYK

Rugsėjo 11-22 (tik darbo) dienomis, 18-20 val. ir papildomai šiuo registraciniu laikotarpiu I, III ir V nuo 13 iki 14 val., mūsų parapijos bažnyčios RAŠTINĖJE (žaliųjų laiptų viršuje, pakilus nuo automobilių stovėjimo aikštelės) lauksime Jūsų atvykstant patvirtinti registraciją ir pristatyti reikiamus dokumentus:

– Užpildytą prašymą (atsispausdinti patiems):
* Pirmosios Komunijos pasiruošimui –
https://docs.google.com/document/d/1BfVESzYV4jpRxrwku-dMEqSsGXHHOmBe30hRf97Zflk/edit?usp=sharing
* Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui –
https://docs.google.com/document/d/1zmLK452w8TCN9Mvyp8xgZ5bYCUgoQQcLTPmkngOxTIk/edit?usp=sharing

– Krikšto liudijimą (ir Pirmosios Komunijos pažymėjimą, jei registruojama Sutvirtinimui);

– Auką, skirtą pasiruošimo išlaidoms padengti – 50 eur.

 1. EIME KARTU!

Katechezinius mokslo metus pradėsime nuo spalio 1 d. (sekmadienis) 15 val. šv. Mišiomis, po kurių vaikus kviesime į rudens linksmybių šventę, o tėveliai tuo pat metu turės pirmąjį tėvų susirinkimą su parapijos klebonu bei katechetais.
Lenkų ir rusų grupės gali dalyvauti šv. Mišiose 13 val. (lenkų k.), o vėliau 16 val. atvykti į bendrą parapijos tėvų susirinkimą bažnyčioje.
Pirmosios Komunijos katechezės susitikimai prasidės nuo spalio 2 d., o Sutvirtinimo sakramento pirmasis susitikimas su grupe įvyks spalio 15 d.
Leiskimės į tikėjimo pažinimo kelionę drauge!

Visi šie nurodyti žingsneliai yra būtini sėkmingai registracijai.
Registracija vyks rugsėjo 11-22 dienomis.
Vietų skaičius yra ribotas. Pasibaigus registracijos laikui naujų kandidatų neregistruosime.
Pasidalinkite su tais, kam aktualu, o mes – nekantraujame susitikti!

 • Vaikai nuo 3 klasės norintys šiais 2023-2024 mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai,
 • Jaunimas, kuriam iki 2024 m. birželio mėn. sukaks bent 15 metų,

REGISTRACIJA sakramentų pasiruošimui vyks rugsėjo 11-22 dienomis šiuo būdu:
1 žingsnis: Kviesime užpildyti registracinę anketą internetu bei atsispausdinti ir ranka užpildyti prašymo formą.
2 žingsnis: Lauksime atvykstant į parapijos Raštinę pristatyti reikiamus dokumentus, patvirtinti registraciją, pasirinkti katechezės grupę.
3 žingsnis: Pasileisime į tikėjimo atradimų kelionę šiais katecheziniais mokslo metais, kuriuos pradėsime nuo spalio 1 d. drauge!

Registracijos nuorodomis pasidalinsime jau kitą savaitę, sekite naujienas. Vietų skaičius ribotas. Registracija bus vykdoma tik rugsėjo 11-22 d. (I-V).

Šį sekmadienį, rugsėjo 3 d., po vasaros pertraukos, vėl pradėsime aukoti šv. Mišias 15 val.
KVIEČIAME VAIKUS IR JŲ ŠEIMAS pavesti Dievui naujus mokslo metus!

XX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Pijų X, popiežių, antradienį Švč. Mergelę Mariją Karalienę, ketvirtadienį šv. Baltramiejų, apaštalą, šeštadienį šv. Aleksandrą kankinį.
 • Ketvirtadienį yra 24 mėnesio diena. Po 19 val. Mišių vyks Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.

XIX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Maksimilijoną Marią Kolbę, kankinį, antradienį Žolinių iškilmes – Švč. Mergelės Marijos ėmimą į Dangų: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val.). Po kiekvienų šv. Mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai. Šv. Mišių dalyvavimas tą dieną yra privalomas.
 • Rugpjūčio 15 d. būtų buvęs brangaus kunigo Mykolo Petravičiaus gimtadienis: jam būtų sukakę 87 metai. Prisiminkime jį savo maldose.
 • 1924 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje, Gerosios Vilties parapijoje, saleziečiai atidarė pirmąją bendruomenę Baltijos šalyse. Tą datą šiais metais pradedame jubiliejų dėkodami Viešpačiui už šį šimtmetį ir pavesdami ateities saleziečių veiklą Švč. Mergelei Marijai. Per šiuos metus turėsime galimybę priminti šią svarbią datą.
 • Baigti žaliųjų laiptų, vedančių iš automobilių stovėjimo aikštelės į raštinę, statybos darbai. Bendra darbų apmokėta kaina – 59 000 €. Išorinių finansavimo lėšų negauta. Visi darbai buvo apmokėti parapijos lėšomis, sukauptomis per ilgą laiką. Aišku, tikimės jūsų dosnumo atliekant kitus būtinus darbus: kai tik leis orai, bus perdengtas sporto salės koridoriaus stogas, kur viduje lyja, ir atlikta parapijos namų antrojo aukšto durų ir laiptelių hidroizoliacija. Prašome padėti mums savo maldomis ir aukomis. Širdingai dėkojame.
 • Mūsų parapija organizuoja Giesmių karaokę rugpjūčio 15 d. po vakarinių 19 val. šv. Mišių. Renginys vyks vienuolyno I-ojo aukšto koplyčioje. Visi kviečiami.