Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

In memoriam
Praeitą ketvirtadienį, spalio 4 d., Marijampolės ligoninėje mirė salezietis kunigas Petras Dumbliauskas, 88 metų amžiaus. Jis nuo 1996 m. iki 2001 m. uoliai dirbo mūsų šv. Jono Bosko parapijoje. Palaidotas gimtojo Veisėjų miestelio kapinėse. Melskimės už jį, ir kad Viešpats jam atlygintų už visus gerus darbus.

Prasidėjo spalis. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti rožinį. Mūsų bažnyčioje rožinis yra kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių Mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos

Rugsėjo 25 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Visą šią savaitę tęsis registracija pasiruošimo Pirmajai Komunijai vaikams ir Sutvirtinimo sakramentui jaunimui. Kviečiame ateiti į raštinę registruotis darbo dienomis nuo 18 val. iki 19 val. Registracija baigsis šį penktadienį, rugsėjo 29 d.

Kitą sekmadienį, spalio 1 d., kviečiame visus vaikus į parapijos Rudens šventę. Šventė prasidės šv. Mišiomis 15 val. Po šv. Mišių vaikams numatyti žaidimai, loterija ir siurprizai. Nuo spalio 8 d. kiekvieną sekmadienį žaidimai vaikams bus nuo 14 val.

Nuo rytojaus rugsėjo 18 d., nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 18 iki 19 val. parapijos raštinėje tėvai galės užrašyti savo vaiką į pasiruošimo Pirmajai Komunijai grupes. Registracija vyksta iki rugsėjo 29 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas sulaukęs 15 metų Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Prašome atnešti registruojamųjų krikšto sakramento pažymėjimo kopiją.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 10 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.

Šį ketvirtadienį, birželio 15 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.
O sekmadienį, birželio 18 d. švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų.

Vasarą nebus aukojamos šv. Mišios vaikams nuo birželio 18 d. (imtinai)  iki rugsėjo 3 d. (kai kviesime švęsti Naujų Mokslo Metų pradžią). Primename, kad birželio 25 d. esame kviečiami 14 val. dalyvauti šv. Mišiose katedros aikštėje ir kad mūsų bažnyčioje tą dieną bus aukojamos šv. Mišios lietuvių kalba tik 8 val.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 10 d. iki 28 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.