Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

II eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Pranciškų Salezą, penktadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), šeštadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

Ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui. Po vakarinių šv. Mišių pasimelsime adoracijoje ir Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.

Antradienį taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 27 d.

Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas ir visi broliai saleziečiai sveikina brangius parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Tedžiūgauja šventasis, nes pergalė arti. Tesidžiaugia nusidėjėlis, nes jam duotas atleidimas. Tesugrįžta į gyvenimą pagonis, nes yra pašauktas į gyvenimą. Per mažąjį šventąjį Kūdikį Dievas davė mums išganymą. Tegu Betliejaus Žvaigždė iš naujo apreiškia mums širdyje tą Gerąją Naujieną. Tesilinksmina širdys ir tegul jos pasitiki Jėzumi. Tegul sustiprina viltimi visiems Naujiems Metams!

Gerų Kristaus gimimo švenčių ir Linksmų Naujųjų Metų!

Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.

Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui.

I, III – VI: 9 – 10 val.

I – V: 17 – 17.45 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 21–23 dienomis. Rekolekcionistas bus pranciškonas kapucinas br. Tomas Pilch OFMCap. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki Kalėdų.

Advento laikotarpis – laikas skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.

Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.

Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui.

I, III – VI: 9 – 10 val.

I – V: 17 – 17.45 val.