Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Sausio 31 d., antradienį, liturginės šv. Jono Bosko iškilmės. Kviečiame sukalbėti kartu rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas. Pastebėtina, kad šv. Mišios ir rožinis ne rytoj, pirmadienį, kaip įprasta, bet iškilmės dieną, antradienį. Tą dieną kitos Mišios bus 7 ir 19 val.

Vasario 2 d., ketvirtadienį, Kristaus paaukojimas – Grabnyčios. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Mišių pradžioje bus žvakių pašventinimas. Po Mišių –  malda už pašaukimus į dvasinį luomą. Tą dieną kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, 20 val. koplyčioje.

Vasario 3 d., penktadienį, šv. Blažiejaus minėjimas, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų. Kadangi tai bus pirmasis mėnesio penktadienis, po Mišių bus švč. Sakramento adoracija, Jėzaus Širdies litanija.

Vasario 5 d., sekmadienį, šv. Agotos minėjimas ir sekmadienio Eucharistija. Tą dieną po visų šv. Mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.

Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai – šį sekmadienį sausio 29 d.:

11 val. šv. Mišias aukos Vilniaus arkivyskupijos kancleris kun. Kęstutis Palikša, per šias šv. Mišias giedos moterų choras „Liepa“, kuris kvies likti po Mišių išklausyti koncerto šv. Jono Bosko garbei.

Kviečiame vaikus į šventės žaidimus 14 val. su prizais visiems vaikams, o po jų pasilikti šv. Mišiose 15 val.

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

Betliejuje angelų choras, iš aukštai paskelbiantis apie didį Dievo planą, kurį įgyvendina Kūdikėlis, giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14). Krikščioniška viltis yra išreiškiama šlovinimu ir padėka Dievui, kuris pradėjo savo meilės, teisingumo ir taikos Karalystę.

Savo širdies giedojimu ir meile šlovinkime Viešpatį kuris yra „Dievas su mumis – Emanuelis“.

Žinome, kad Šv. Kalėdos yra tikra šventė, jei priimame Jėzų, Dievo vilties sėklą, pasėtą mūsų asmeninės ir bendruomeninės istorijos dirvoje. Kiekvienas „Taip!“ Jėzui yra vilties daigas. Pasitikėkime šiuo vilties daigu, mūsų ištariamu „Taip!“ Jėzui: „Taip! Jėzau, tu mane gali išgelbėti! Tu mane gali išgelbėti!“, – mokina mus popiežius Pranciškus, pridurdamas: „Vilties Kalėdų visiems!“.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas ir  parapijoje dirbantieji kiti vienuoliai saleziečiai sveikina visus parapijiečius su Kristaus Gimimo švente ir linki gerų Naujųjų 2017-ų metų, pilnų vilties ir artumo Kristui

Gruodžio 24 d., Kristaus Gimimo vigilija: (1000), 
2100 Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d., Kristaus Gimimas – šv. Kalėdos: 
800, 1100, 1900

Gruodžio 26 d., II Kalėdų diena: 800, 1100, 1900

Gruodžio 31 d.: 700,
1900 val. atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2016 m. gautas Dievo malones 
(po šv. Mišių – Te Deum)

Sausio 1 d., Švč. M. Marijos, Dievo gimdytojos iškilmė:
800, 1100, 1900

Sausio 8 d., Viešpaties Apsireiškimas – Trijų Karalių šventė:
800, 1100, 1500, 1900
(po 15 val. šv. Mišių – kalėdinė šventė vaikams su programa ir dovanomis)

 

Kviečiame jaunimą šį šeštadienį, lapkričio 19 d., į maldos vakarą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Sekmadienį, lapkričio 20 d., baigiant Gailestingumo Metus ir liturginius metus norime kviesti į sakralinės muzikos koncertą mūsų bažnyčioje. Lietuvos Žemės Ūkio Ministerijos mišrus choras „Dobilas“, gerbdamas choro įkūrėjos ir ilgametės choro vadovės Gražinos Vaišnoraitės atminimą, 18 val. giedos sakralinės muzikos kūrinius bažnyčioje iki 19 val. šv. Mišių. Įėjimas nemokamas.