Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

I gavėnios sekmadienis

  • Trečiadienį, kovo 13 d., mūsų bažnyčioje vyks visos dienos adoracija nuo 7.30 iki 20 val. Švč. Sakramentas bus išstatytas visą dieną išskyrus Mišių metu. Kviečiame užsukti į bažnyčią aplankyti Viešpatį ir jam atnešti maldą už Bažnyčią ir mums brangius žmones.
  • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
  • Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei Vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Mažiau valgysi, mažiau gersi alkoholinių gėrimų ar rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus galėsi nupirkti maisto produktų stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

VIII eilinio laiko sekmadienis

  • Šiandien kviečiame vaikus po 15 val. Mišių pasilikti Užgavėnių šventėje: bus Kanapinio ir Lašininio pasirodymas, žaidimai, deginsime Morę ant laužo ir bus blynų visiems vaikams. Pirmosios Komunijos vaikų tėveliai tuo metu susirinks tėvų katechezei.
  • Kovo 4 d. liturgijoje minime šv. Kazimierą, Lietuvos globėją. Šv. Mišių tvarka – kaip šiokiadieniais, 7 ir 19 val.
  • Trečiadienį, kovo 6 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienų mišių metu bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu.
  • Ketvirtadienį, kovo 7 d., bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis: po vakarinių Mišių bus trumpa malda už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą.
  • Penktadienį, kovo 8 d. po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Keliu kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį Mišių metu bus renkama rinkliava, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis. Primename, kad kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos.
  • Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.
  • Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia jaunimą šį šeštadienį į Katedrą šv. Kazimiero šventės proga. Susirinkimas katedroje kovo 2 d. 13.00 val. Detalesnė informacija – skelbimų lentoje bažnyčioje.

Šį sekmadienį, kovo 3 d., kviečiame visus vaikus į tradicinę Užgavėnių šventę, kuri vyks po vaikų Mišių, tai yra 16 val. Bus trumpas spektaklis, dainos, deginsime Morę, atsisveikindami su žiema ir pasiruošdami Gavėniai. Bus taip pat blynai visiems dalyvaujantiems vaikams. Kviečiame dalyvauti ir ne tik mūsų parapijoje gyvenančius vaikus. Dalyvavimas nemokamas.

IV eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: šiandien – šv. Blažiejų, kai šaukiamasi globos nuo gerklės ligų (mišių pabaigoje – gerklių palaiminimas), antradienį šv. Agotą, mergelę ir kankinę, šv. Mišios – 7 ir 19 val. Per šv. Mišias šventinamas vanduo ir duona. Duonos ir vandens prašome atsinešti su savimi. Trečiadienį minime šv. Paulių Mikį ir jo draugus kankinius.

Ketvirtadienį bus pirmojo mėnesio ketvirtadienio pamaldos: po vakarinių Mišių trumpai pasimelsime už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą.

Iš anksto skelbiame, kad vasario 11 d. minėsime pasaulinę ligonių dieną: šv. Mišios už ligonius bus 11 val. ir šv. Mišių metu suteiksime ligonių patepimą norintiems ligoniams. Kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Bus taip pat galimybė atlikti išpažintį (ateiti truputį ankščiau). Raginame atvežti savo ligonius, kad galėtų jausti Jėzaus artumą ligos metu. Tai nėra „paskutinis patepimas“ mirštantiesiems. Kitos Mišios vasario 11 d., be ligonių patepimo, bus aukojamos 7 ir 19 val.

Tęsiame kalėdojimą. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, raštinės darbo metu, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko.

II eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj šv. Agnietę, mergelę ir kankinę, ketvirtadienį šv. Pranciškų Salezą, penktadienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), šeštadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus.

Ketvirtadienį, sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui. Po vakarinių šv. Mišių pasimelsime adoracijoje ir Marijos krikščionių pagalbos pamaldas.

Antradienį taip pat prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus kitą sekmadienį, sausio 27 d.

Pradėjome kalėdoti. Norinčius prašome susiorganizuoti laiptinėse ir ateiti į raštinę, kur galėsime susitarti dėl lankymo laiko. Kalėdojimo tikslas – bendra kunigo malda su šeimos nariais ir buto pašventinimas bei trumpas bendravimas ir pokalbis.