Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Apeigos (Laidotuvės, Pašventinimai)

Sakramentalijos: “Šventoji Motina Bažnyčia įsteigė sakramentalijas. Jos yra šventi ženklai, kurie panašiai kaip sakramentai ženklina dvasinius, Bažnyčios maldomis gaunamus vaisius. Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus” (Vatikano II Susirinkimas, Šventosios liturgijos konstitucija 60). Jos pašventina kai kurias bažnytines tarnybas, kai kurias žmogaus būsenas, įvairius krikščioniškojo gyvenimo atvejus bei žmogaus naudojamus daiktus. Sakramentalija – tai malda, dažnai tam tikro ženklo lydima (pvz: rankos uždėjimas, Kryžiaus ženklas, pašlakstymas švęstu vandeniu). Pašventinimas – tai žmogaus (pvz., vienuolijos viršininkės) arba daikto (pvz., altoriaus, bažnyčios, varpo) paskyrimas vien tik Dievo tarnybai; palaiminimas – žmogaus (vaikų, turistų, maldininkų) arba daiktų (namų, maisto, automobilio, gyvulių) patikėjimas Dievo apsaugai ir globai.

  

Dėl laidotuvių galima kreiptis bet kuriuo  laiku. Reikia su savimi atsinešti mirties liudijimą.

Dėl daikto, buto pašventinimo galima susitarti parapijos raštinėje.