Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XVII eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Ignacą Lojolą, trečiadienį šv. Alfonsą Mariją Liguorį, šeštadienį šv. Joną Mariją Vianėjų.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsime už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Jėzaus Širdies litanija ir trumpa adoracija.

Praeitą penktadienį, liepos 27 d., pasibaigė mūsų parapijos dieninė stovykla vaikams. Veikla vyko tris savaites ir užregistravome 412 vaikų. Kasdien lankydavosi maždaug 220 vaikų. Dėkojame Dievui už suteiktas malones skleisti Gerąją Naujieną tiems vaikams.

XVI eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Brigitą, vienuolę ir Europos globėją, trečiadienį šv. Jokūbą, apaštalą, ketvirtadienį šv. Joakimą ir Oną, Švč. M. Marijos gimdytojus.

Antradienį, liepos 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių Mišių. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Švč. M. Marijai. Prašymus bei padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Prie bažnyčios išėjimo galite įsigyti katalikišką spaudą.

Baigėsi antroji dieninės stovyklos savaitė. Kasdien dalyvavo 220 vaikų. Praeitą penktadienį kartu su jais dalyvavome piligriminėje kelionėje į Trakų Dievo Motinos baziliką, Marijos jubiliejaus proga. Pasimeldėm ir už visą mūsų parapiją. Rytoj prasideda paskutinė dieninės stovyklos savaitė. Visus vaikus norinčius dalyvauti nuoširdžiai dar kviečiame kiekvieną darbo dieną nuo 14 val.

Šiandien yra liepos 22 d. ir lygiai po 2 mėnesių, rugsėjo 22 d. popiežius Pranciškus bus tarp mūsų Vilniuje. Kaip priminimą apie vizitą, taip pat maldai, išeidami iš bažnyčios gausite nemokamai paveiksliukus su popiežiaus nuotrauka. Raginame dvasiškai pasiruošti tam apsilankymui.

Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Benediktą, Europos globėją.

Rytoj mūsų parapijoje prasideda dieninė stovykla iki liepos 27 d. Visus norinčius vaikus nuoširdžiai kviečiame nuo 13.30 val.

Praeitą savaitę Petro skatikui, t.y. karitatyvinei popiežiaus veiklai, mūsų parapija surinko 1435 eurų, kuriuos artimiausiomis dienomis siųsime popiežiui per Vilniaus arkivyskupijos kuriją. Už aukas nuoširdžiai popiežiaus vardu dėkojame.

Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Ireniejų, vyskupą ir kankinį, penktadienį šv. Petrą ir Paulių, apaštalus (iškilmės) – šv. Mišios šiokiadienio tvarka.

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, 11.30 bus kalbamas rožinis ir 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti.

Penktadienį, šv. Petro ir Pauliaus šventės dieną, baigiasi laikas, skirtas velykinei išpažinčiai atlikti. Dar šią savaitę iki šeštadienio, birželio 30 d., giedosime Jėzaus Širdies litaniją.

Primename visiems apie didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje liepos 2 – 12 d.

Liko tik dvi savaitės užsiregistruoti piligriminei kelionei į Kauną dalyvauti su popiežiumi šv. Mišiose. Kelionė vyks rugsėjo 23 d. Registracija – raštinėje, raštinės darbo metu.

Kviečiame vaikus nuo 6 iki 14 metų į dieninę stovyklą, kuri vyks nuo liepos 9 iki 27 d. nuo 14 iki 18 val. Dalyvavimas nemokamas. Nereikia išankstinės registracijos.

X eilinis sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Barnabą, apaštalą, trečiadienį šv. Antaną Paduvietį, kunigą ir Bažnyčios mokytoją, ketvirtadienį pal. Teofilį Matulionį, vyskupą ir kankinį šeštadienį, birželio 16 d. mūsų parapijoje bus suteikiamas Sutvirtinimo Sakramentas, todėl šv. Mišios bus aukojamos ne 10 val., kaip įprasta šeštadieniais, o 11 val. Vakare – 19 val. šv. Mišios ir Jėzaus Širdies litanija.

Primename, kad šiandien, taip pat birželio 17 d. ir 24 d. dar bus aukojamos šv. Mišios 15 val.

Dar maloniai kviečiame visus į tradicines birželines pamaldas. Jėzaus Širdies litaniją skaitome šiokiadieniais po vakarinių mišių apie 19,30 ir sekmadieniais po sumos.

Mūsų parapijoje tęsiame toliau išankstinę registraciją į piligriminę kelionę į Kauną traukiniu dalyvauti šv. Mišiose su popiežiumi Pranciškumi, rugsėjo 23 d. Registracija vyks tik iki liepos pradžios, todėl raginame nelaukti iki paskutinės minutės ir registruotis raštinėje, raštinės darbo metu. Už kelionę traukiniu prašome, registracijos metu, 10 eurų aukos.

Vaikų dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios bus nuo liepos 9 d. iki 27 d., darbo dienomis nuo 14 iki 18 val. vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas nemokamas, nereikia iš anksto registruotis.