Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Šv. Domininkas Savio

  

Paauglys

1842 m. balandžio 2 d. – 1857  m.  kovo 9 d.

Šventė – gegužės 6 d.

Šis kun. Bosko auklėtinis pasiekė šventumą, persmelktą džiaugsmu ir maitinamą dažna išpažintimi, Švenčiausiuoju Sakramentu ir pamaldumu Marijai. Nuo pat mažumės troško dvasinės tobulybės. Kada sutiko kun. Boską ir tapo jo mokiniu, jo šventumo troškimas pasiekė viršūnę. Domininkas yra vienas gražiausių kun. Bosko Prevencinės sistemos vaisių, nuostabus skaistumo ir krikščioniškos meilės tarp draugų pavyzdys. Nors buvo visai jaunas, stebindavo kun. Boską savo kruopščiu pareigų vykdymu, džiaugsmu ir troškimu draugauti su Jėzumi. Mirė palaužtas plaučių ligos. Kun. Boskas iš karto parašė jo biografiją kitiems jaunuoliams. 1954 metais buvo paskelbtas šventuoju.
Žinia apie penkiolikmetį šventąjį yra labai naudinga visiems krikščionims auklėtojams, ypač tęsiantiesiems kun. Bosko charizmą. Skatindami jiems patikėtą jaunimą sekti šio šventojo pavyzdžiu ir pasikliauti jo užtarimu, tokie auklėtojai padės jaunuoliams tapti autentiškais ir drąsiais Kristaus liudytojais tarp savo bendraamžių.

***

1854 m. gruodžio 8 dieną, kada buvo paskelbta Marijos, kuriai Domininkas Savio buvo ypač pamaldus, Nekalto prasidėjimo dogma, po šventųjų Mišių, patartas savo nuodėmklausio, Domininkas pasitraukė maldai prie Marijos altoriaus, atnaujino savo Pirmosios Komunijos pažadus ir po to daug kartų kartojo šiuos žodžius: „Marija, jums atiduodu savo širdį; padarykite taip, kad tik jums tepriklausytų. Jėzau ir Marija, visada būkite mano draugais. Būkite gailestingi ir leiskite verčiau numirti, nei kad mane ištiktų nelaimė nusidėti. “

„Kai Domininkas pirmą kartą apsilankė oratorijos namuose, jis atėjo į mano kambarį atsiduoti mano valiai. Jo akys nukrypo į užrašytą lotynišką frazę, kurią dažnai kartojo šv. Pranciškus Salezas: Da mihi animas, cetera tolle. Atidžiai perskaitė, o aš, trokšdamas, kad jis suprastų tuos žodžius, išverčiau: „Viešpatie, duok man sielas, visa kita paimk“. Jis susimąstė minutėlei, o po to tarė: „Supratau: čia neprekiaujama už pinigus, čia prekiaujama sielomis. Supratau. Tikiuosi, kad mano siela dalyvaus šioje prekyboje su Dievu.“ (Kun. Bosko aprašytas Domininko Savio gyvenimas)

į šventųjų ir palaimintųjų sąrašą