Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Gyvasis Rožinis

Mūsų parapijoje „Gyvojo Rožinio“ draugija. Šios maldos bendruomenės nariai įsipareigoję melstis bent po vieną Rožinio maldos slėpinį kasdien. Nariai meldžiasi popiežiaus, vietos vyskupo intencijomis. Rožinis – „rožių grandinė“ – yra pamaldus kartu su šv. Marija Jėzaus gyvenimo apmąstymas. Rožinis yra Evangelijos santrauka. Jis išreiškia gyvą tikėjimą ir nuoširdžią meilę Išganytojui ir šv. Mergelei Marijai.

Daugelis popiežių antrajame tūkstantmetyje turėjo bei puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono XIII – „Rožinio popiežiaus“ – visi popiežiai rekomendavo šią maldą. Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus šv. Dievo Motinai. Jis visada nešiojosi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo. Pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija Liurde ir Fatimoje kviečia kalbėti rožinį.

Kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Šv. Mišių 19 val. metu yra meldžiamasi už gyvus ir už mirusius Gyvojo Rožinio narius. Visus norinčius kartu melstis nuoširdžiai kviečiame, nes malda yra žmogaus pokalbis su Dievu, brandinantis gilesnį tikėjimą, tvirtesnę viltį bei nuoširdžią meilę.