Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

IV Gavėnios Sekmadienis

Priėmęs atsakingųjų valstybės vadovų ir vyskupų kvietimą, Jo Šventenybė Popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22-25 dienomis vyks į apaštalinę kelionę Baltijos šalyse ir aplankys Vilniaus ir Kauno miestus Lietuvoje (22 – 23 d.), Latvijoje ir Estijoje. Kelionės programa bus publikuota netrukus. Melskime Visagalį Dievą, kad savo tėviška globa lydėtų popiežiaus Pranciškaus apaštalinę kelionę į mūsų kraštą, o mums padėtų tinkamai pasirengti jį priimti ir atvira širdimi išgirsti jo nešamą tikėjimo, vilties ir meilės žinią.

Šį savaitgalį, kovo 16 – 18 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Vincentas Tamašauskas OFM Cap. iš Jurbarko raj., (penktadienį ir šeštadienį) ir Telšių vyskupo sekretorius, kun. Donatas Liutika. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

    Parapijos Rekolekcijų programa:

  • Penktadienį, kovo 16 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  • Šeštadienį, kovo 17 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  • Sekmadienį, kovo 18 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

Pradedame registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Lentvario seserų vienuolių namuose kovo 23 – 24 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užsiregistruoti pas kleboną. Už nakvynę ir maitinimą prašome 5 € aukos.

III Gavėnios Sekmadienis

Šį šeštadienį, kovo 10 d. Panevėžyje vyks Lietuvos vienuolių suvažiavimas. Visi esate paraginti pasimelsti, kad vienuolės ir vienuoliai iš to susitikimo pasisemtų daugiau šventumo troškimo.

Kitą sekmadienį, kovo 11 d., minėsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Melsimės už Tėvynę. Mišių tvarka kaip ir kiekvieną sekmadienį.

Jau šį trečiadienį, kovo 7 d., prasideda „Išklausimo tarnystė“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemą (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.

II Gavėnios Sekmadienis

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kuriuos transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus, o pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių nebus litanijos ir adoracijos, nes bus Kryžiaus kelias.

Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelius po vakarinių mišių. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10 val. 30 min.

Primename, kad per visą Gavėnią galite įdėti į pasninko dėžę savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei parapijos vaikų dienos centrui.

Informuojame apie šv. Jono Bosko parapijoje veikiančią „Išklausymo tarnystę“. Kiekvieną pirmąjį mėnesio trečiadienį, nuo 17.30 iki 19 val. Parapijos „Caritas“ patalpose budi savanoriai, pasiruošę Jus išklausyti. Jei susiduriate su sunkumais ar jaučiatės vieniši, nuoširdžiai laukiame Jūsų.

Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį 22 d. šv. apaštalo Petro Sostą. Tą dieną mūsų bažnyčioje nuo 7.30 val. iki 20 val. bus visos dienos adoracija, skirta visų Lietuvos vienuolių suvažiavimui pasiruošti kovo 10 d. Panevėžyje. Kviečiame trumpam aplankyti Švč. Sakramentą dienos bėgyje. Mišių metu adoracijos nebus.

Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t.y. 10.30 val.

Šį šeštadienį, vasario 24 d., kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 10 val. šv. Mišių, su adoracija. Pamaldų metu galėsime perskaityti Jūsų prašymus ar padėkas užtariant Marijai. Prašymus ir padėkas galima užrašyti zakristijoje.

Bažnyčios gale stovi pasninko dėžė: jame visą Gavėnią galite įdėti savo paaukotus greitai negendančius maisto produktus, kurie bus perduoti mūsų parapijos Carito valgyklai bei vaikų dienos centrui. Šios dėžės prasmė nėra tik rinkti maistą vargšams, bet duoti galimybę kiekvienam mūsų paaukoti iš savo Gavėnios atgailos. Mažiau valgysi, mažiau gersi alkoholinių gėrimų ar rūkysi mažiau ir panašiai, o už sutaupytus pinigus galėsi nupirkti maisto produktų stokojantiems. Ne aukoti iš savo pertekliaus, o iš svarbių sau daiktų. Dėžė stovės iki sekmadienio po Velykų. Raginame dalyvauti tokioje geroje akcijoje.

Trečiadienį, vasario 14 d., minime Pelenų dieną: prasideda Gavėnia. Šv. Mišios 7, 11 ir 19 val. Kiekvienose mišiose bus barstomi pelenai. Pelenų dieną yra privalomas pasninkas nuo mėsos. Taip pat tą dieną galime sočiai valgyti tiktai vieną kartą dienos metu. Gavėnia – laikas skirtas pasirengimui Velykoms ir atgailai. Nuo Pelenų dienos prasideda Velykinės išpažinties ir Komunijos laikas.

Penktadienį, vasario 16 d. minime Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų. Šv. Mišios ne tik 7 val. ir 19 val., bet bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę 11 val. Skambinsime varpais ne tik 10.30 val., 17.30 val. ir 18.30 val. (prieš Mišias), bet kartu su kitomis Vilniaus miesto ir Lietuvos bažnyčiomis ir 12.30 val. simboliškai sveikinant Lietuvą su 100 metų gimtadieniu. Vakare, po 19 val. Mišių eisime Kryžiaus Keliu kaip ir kiekvieną Gavėnios penktadienį. Per visą Gavėnią kiekvieną penktadienį, kaip ir praeitais metais, bus renkama rinkliava Mišių metu, skirta Šv. Žemei paremti, kartu su Didžiojo penktadienio aukomis.

Nors kiekvieną penktadienį Gavėnios metu yra privalomas pasninkas nuo mėsos, šiais metais Lietuvos Vyskupų Konferencija nustatė, kad vasario 16 d. nėra privalomo pasninko diena dėl Lietuvos valstybės jubiliejaus.

Nuo kito sekmadienio giedosime Graudžius verksmus prieš sumą, t. y. 10 val. 30 min.

Nuo kito sekmadienio ir visos Gavėnios metu bažnyčioje prie išėjimo bus padėta dėžė, skirta maisto produktams rinkti mūsų parapijos vaikų dienos centrui bei parapijos Carito valgyklai. Prašome atnešti greitai negendančių produktų – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems.