Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Parapijos pastoracinė ir ekonominė taryba

Šv. Jono Bosko parapijos Pastoracinės Tarybos nariai:

 1. kun. Alessandro Barelli SDB
 2. kun. Mykolas Petravičius SDB
 3. Beatričė Brašiškienė
 4. Marytė Skupienė
 5. Vitalija Valiukevičiūtė
 6. Sabina Baniukevič
 7. Teresa Klimaševska
 8. Asta Dumšytė
 9. Indrė Gaidosikienė

Parapijos pastoracinės tarybos uždavinys – „padėti klebonui pastoracinėje veikloje“ (iš Parapijos pastoracinės tarybos statuto). „Ji turi tik patariamąjį balsą ir veikia pagal diecezijos vyskupo nustatytas normas“ (Kanonų teisės kodeksas, kan. 536 n.2)

Šv. Jono Bosko parapijos Ekonominės Tarybos nariai:

 1. kun. Alessandro Barelli SDB
 2. Jurgita Smiglevičiūtė
 3. Zbigniev Boguško

Parapijos ekonominės tarybos uždavinys – „padėti klebonui tvarkyti parapijos finansinius, juridinius, ekonominius, ūkinius reikalus, rūpintis parapijai priklausančių pastatų bei kitų objektų remontu“ (iš Parapijos ekonominės tarybos statuto)