Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Pranciškų Salezą, antradienį šv. Pauliaus apaštalo atsivertimą (kai baigiasi maldos savaitė už krikščionių vienybę), trečiadienį šv. Timotiejų ir Titą, vyskupus, ketvirtadienį pal. Jurgis Matulaitis, vyskupas, penktadienį šv. Tomas Akvinietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas.
 • Sausio 22 d. prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms.
 • Sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui.
 • Sausio 30 d., sekmadienį, švenčiame parapijos atlaidus ir šv. Jono Bosko iškilmę: paveskime savo intencijas mūsų parapijos globėjui
  ir prašykime, kad saugotų toliau mus visus ir visą parapiją. Po 15 valandos šv. Mišių giedos vaikų choras iš Ąžuolyno progimnazijos.
 • Sausio 31 d., pirmadienį, šv. Jono Bosko liturginę šventę, bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Antaną, abatą, penktadienį šv. Agnietę, mergelę, kankinę, šeštadienį palaimintą Laurą Vicuna, mergelę.
 • Antradienį pradedame maldos už krikščionių vienybę aštuondienį (sausio 18-25 d.).
 • Sausio 22 d. prasideda maldos devyndienis – dvasinis pasirengimas kun. Bosko iškilmėms. Šv. Jono Bosko liturginė šventė bus sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus sekmadienį, sausio 30 d.
 • Sausio 24 d., nuo 8 val. ryto iki 20 val. vyks adoracija, įsitraukiant į Vilniaus arkivyskupijos nuolatinę adoraciją visose bažnyčiose. Bus proga pasimelsti prie Švč. Sakramento užtariant šv. Pranciškui Salezui.
 • Tikriausiai per televiziją esate girdėję apie sunkumus, su kuriais susiduria bažnyčios ir religinės bendruomenės apmokėti sąskaitas už šildymą. Dėl jūsų dosnumo iki šiol galėjome laiku apmokėti savo sąskaitas, nepaisant reikšmingo padidinimo. Jūsų informacijai gruodžio mėnesio sąskaita už šildymą yra 5300 eurų, elektros sąskaita – 1100 eurų. Ačiū, kad palaikote mus šiuo visiems sunkiu metu.
 • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ kalendorius. Jo pagrindinė tema – šeima – yra skirtas mums visiems. Galite įsigyti išeidami iš bažnyčios. Kaip visada prašome 50 centų aukos.
 • Šiandien, Viešpaties Krikšto dieną, baigiasi liturginis Kalėdų laikas, tačiau pagal seną paprotį Lietuvos bažnyčiose galima laikyti „Betliejų“ iki vasario 2 d.
 • Prieš išeidami iš bažnyčios galite pasiimti pašventintą kreidą: dėl esamos epideminės situacijos patys kunigai ateis pas jus, todėl prašome likti savo vietose ir pasiimti ne po saują, bet po vieną-tris gabaliukus. Kas nenorės kreidos, gali iš karto išeiti iš bažnyčios.
 • Šiandien kviečiame vaikus į Kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišiomis, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.
 • Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ kalendorius. Jo pagrindinė tema – šeima – yra skirta mums visiems. Galite įsigyti išeidami iš bažnyčios. Kaip visada prašome 50 centų aukos.
 • Ketvirtadienį, sausio 13 d., bus aukojamos šv. Mišios 11 val. už Tėvynę ir už žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos Mišios – 19 val.

Brangūs broliai ir seserys, kartu su Vilniaus saleziečiais sveikiname jus su Naujais Metais, naudojant popiežiaus Pranciškaus žodžius:

Pradėdami naujus metus, atverkime širdis, pažadinkime dėmesingumą artimui. Tai kelias, vedantis į taiką.
Tepadeda mums Taikos Karalienė, Dievo Gimdytoja, kurios iškilmę šiandien švenčiame. „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“ (Lk 2,19) – visas viltis ir rūpesčius, dėkingumą ir problemas. Visi gyvenimo įvykiai Marijos širdyje virsdavo malda. Lygiai taip pat ji rūpinasi ir mumis: ji saugo savo širdyje visus mūsų džiaugsmus ir rūpesčius. Visus juos jis sudeda prie Viešpaties kojų. Patikėkime Marijai naujus metus, kad daugėtų taikos ir gailestingumo.

 • Sausio 6 d., ketvirtadienį, Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai) iškilmė, šv. Mišios 7.00 ir 19.00 val.
 • Sausio 9 d., sekmadienį, Kristaus Krikštas, baigiasi liturginis Kalėdų laikas. Tą dieną kviečiame vaikus į Kalėdinę šventę. Pradžia 15 val. šv. Mišios, o po jų programa vaikams bažnyčioje su dovanomis visiems.