Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Parama

Mus galite paremti:

          ● Atnešdami auką į raštinę

          ● Pervesdami aukojamą pinigų sumą į parapijos sąskaitą

Įmonės kodas: 191310515
Bankas: AB SEB bankas
Banko sąskaita: LT93 7044 0600 0095 0285

          ● 2 proc. pajamų mokesčio parama

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002-07-02 Nr.IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems bei pajamų mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti įstaigas, turinčias teisę gauti labdarą ir paramą. Prašome ir kviečiame paremti mūsų parapiją.

Kiek turėsite mokėti?
Mokėti nereikės. Jūsų prašymu Valstybinė mokesčių inspekcija perves šv. Jono Bosko parapijai Jūsų per darbovietę sumokėto valstybei pajamų mokesčio dalį. Paramai galite skirti iki 2 procentų Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Ką turite daryti, jei norite mus paremti?
Iki 2013 metų gegužės 1 dienos turite nueiti į Jūsų miesto ar rajono Valstybinę mokesčių inspekciją, paprašyti blanko FR0512 (dalijami nemokamai) ir jį užpildyti.
Jei turite galimybę naudotis internetu, prašymo formą rasite adresu www.vmi.lt ir užpildysite kompiuteriu. Užpildyti prašymai siunčiami Mokesčių inspekcijai paštu arba pristatomi asmeniškai. Prašymus galima siųsti ir elektroniniu būdu, formą ir išsamią informaciją apie tai rasite adresu www.vmi.lt .

Ką daryti, jei norite paremti mokyklą, kurią lanko Jūsų vaikai, ar kurią kitą įstaigą, bet mielai skirtumėte paramą ir šv. Jono Bosko Parapijai?
Įstatymas nedraudžia remti ne vieną, o keletą įstaigų. Tačiau turite atkreipti dėmesį, kad paramos, skiriamos visiems Jūsų pasirinktiems gavėjams, dydis (prašymo formos E4 laukeliuose įrašytų skaičių suma) negali viršyti 2,00 procentų. Be to, Valstybinė mokesčių inspekcija neperves paramos, jei vienam paramos gavėjui susidarys mažiau nei 12 litų, todėl, jei gaunate tik minimalųjį darbo užmokestį (šiuo metu – 1000 Lt “ant popieriaus”), savo paramą verčiau skirkite tik vienam gavėjui.

Jei esate nedirbantis pensininkas.
Apgailestaujame, bet tokiu atveju mūsų paremti negalėsite, nes nuo pensijos pajamų mokestis neskaičiuojamas. Tačiau galite pasiūlyti paremti šv. Jono Bosko parapiją savo dirbantiems vaikams. Dėkojame, kad esate su mumis.

Formos FR0512 pildymas.
Pažymėtuose formos laukeliuose prašome nurodyti savo asmens kodą, vardą (vardus), pavardę, tikslų adresą ir telefono numerį. Šie duomenys yra būtini Mokesčių inspekcijai, kad parama būtų pervesta būtent iš Jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Viename laukelio langelyje telpa viena žodžio raidė ar simbolis.
Labai svarbu 5 laukelyje pažymėti mokestinį laikotarpį – 2012 metai, t. y. jau praėję, pasibaigę kalendoriniai metai.
6S laukelį pažymėkite „iksiuku“ – X.
E1 laukelyje įrašykite dvejetą – 2. Tai įstaigų, turinčių teisę gauti paramą, sutartinis žymėjimas.
E2 laukelyje įrašykite Šv. Jono Bosko Parapijos juridinio asmens registravimo kodą – 191310515.
E3 laukelį pildyti nebūtina, tačiau galite įrašyti Jūsų pasirinktą paramos panaudojimo tikslą, pavyzdžiui: Bosko parapijai.
E4 laukelyje prašome įrašyti skiriamą pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų – 2,00.
E5 laukelį pildykite tik tuo atveju, jei norite, kad Jūsų pajamų mokestis šv. Jono Bosko parapijai būtų skiriamas ne vienerius metus. Pavyzdžiui, jei šiame laukelyje įrašysite 2013, tąsyk Mokesčių inspekcija be atskiro prašymo perves Jūsų paramą ir kitais metais.
Prašome neužmiršti užpildytą formą pasirašyti lapo apačioje tam skirtoje vietoje.

Formos FR0512 pildymo pavyzdys