Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Pamaldų tvarka

Šv. Mišių tvarka

Darbo dienomis

7.00

18.00

19.00

lietuvių k.

lenkų k.

lietuvių k.

Šeštadieniais

10.00

18.00

19.00

lietuvių k.

lenkų k.

lietuvių k.

Sekmadieniais

8.00

9.30

11.00

13.00

15.00

19.00

lietuvių k.

lenkų k.

lietuvių k. – Suma

lenkų k.

lietuvių k. – šv. Mišios vaikams (išskyrus liepos ir rugpjūčio mėn.)

lietuvių k.

 Išpažinčių klausoma kievienų mišių pradžioje.

Švenčiausiojo Sakramento Adoracija kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių mišių ir pirmą mėnesio sekmadienį  po sumos.