Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
займы онлайн installment payday loans займ онлайн
Header

Šv. Jono Bosko liturginė šventė – sausio 31 d., o mūsų parapijos atlaidai bus sekmadienį, sausio 28 d.:

  • po 11 val. iškilmingų šv. Mišių operos solistė Agnė Stančikaitė ir akordeonistas iš Latvijos Raimunds Ungurs atliks koncertą mūsų bažnyčioje šv. Jono Bosko garbei: kviečiame pasiklausyti.
  • 14 val. kviečiame vaikus į šventinius žaidimus kun. Bosko garbei ir pasilikti šv. Mišiose vaikams 15 val.

Šeštadienį, sausio 13 d., 10 val. bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę ir žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti. Kitos šv. Mišios – 19 val.

Brangūs parapijiečiai!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai sveikina visus su Kristaus Gimimo švente!
Mūsų Atpirkėjas ateina į pasaulį, kad pats Dievas taptų artimesnis žmonijai. Tai mums dovana – Dievas, kuris yra artimas kiekvienam.
Tegu Viešpats suteikia Jums visiems savo palaimos, širdies ramybės, gilaus džiaugsmo ir gyvo tikėjimo į Jį.
Būkite visi laimingi ir Dievo palaiminti palaiminti per visus greit prasidėsiančius 2018-uosius metus!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai saleziečiai

Prie bažnyčios išėjimo dar galima įsigyti pašventintų kalėdaičių. Savaitės bėgyje galite įsigyti kalėdaičių raštinėje, raštinės darbo metu, arba zakristijoje nuo 17 val.

 

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 15 – 17 dienomis. Rekolekcionistas – pranciškonas br. Paulius Bytautas OFM, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (ir 15 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Šį šeštadienį, gruodžio 16 d., Vilniaus arkikatedroje 12 val. naujas vyskupas augziliaras Darius Trijonis priims vyskupystės šventimus. Norinčius kviečiame dalyvauti.