Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Pasaulyje

Šiuo metu daugiau negu 16 tūkst. saleziečių tęsia kun. Bosko misiją 128 šalyse, visuose kontinentuose. 97 inspektorijose (provincijose) yra 1849 vienuoliškos bendruomenės, įsitraukusios į įvairią auklėjimo-sielovadinę veiklą.

Auklėjimo-sielovadinis darbas tarp vaikų ir jaunimo:

Sielovadinis darbas:

Evangelizacija viešosios komunikacijos būdu:

Pasaulyje yra 15 560 saleziečių, tame tarpe 15439 nariai su įžadais, prie jų reikia pridėti 414 novicijų ir 122 vyskupus.

Tarp tų, kurie davė amžinus įžadus, yra 1609 saleziečiai koadjutoriai (broliai ne kunigai) – 12,1% viso skaičiaus, o saleziečių kunigų yra 10433 – 67,6 %. Aplamai saleziečių skaičius auga Pietų Azijos, Rytų Azijos – Okeanijos bei Afrikos – Madagaskaro regionuose. Tuo pačių metų kituose regionuose skaičius mažėja. Šią tendenciją patvirtina ir novacijų skaičius. Daugiausia jų turinčios inspektorijos beveik visos yra Azijoje: Indija-Guwahati – 24, Indonezija-Rytų Timoras – 21 ir Vietnamas –  20. Prie jų reikia pridėti Vidurio Afrikos inspektoriją – 22.

Kanoniškai įsteigtų saleziečių namų yra 1823 visame pasaulyje, apart jų  yra dar 142 kanoniškai neįsteigti. 2011 m. kun. Bosko sūnus dirbo 131 šalyje. Nepasikeitė inspektorijų ir vizitatorijų skaičius – 89.

Daugiausia saleziečių turi  istoriškai pirmoji Piemonto ir Valle d’Aostos inspektorija, įkurta dar kun. Bosko – 520 bendrabrolių. Mažiausia bendrabrolių turi Vengrijos inspektorija – 37. Valstybė, kurioje saleziečių skaičius didžiausias, yra Indija, – 2537, o mažiausias – Namibija – 2, kur saleziečiai dirba tiktai 15 metų. Lietuvoje šiuo metų dirba 8 saleziečiai – 4 Vilniuje ir 4 Kaune, Palemone.

į viršų