Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXXIII eilinis sekmadienis

 • Šiandien minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Atjauta ir apsisprendimas padėti artimui negali apsiriboti vien ypatingomis progomis, todėl ši diena nuolat skatina krikščionių bendruomenes visame pasaulyje tapti vis aiškesniu ir konkretesniu ženklu, rodančiu Kristaus meilę labiausiai vargstantiems. Ši diena turi atkreipti mūsų dėmesį į materialinį skurdą ir neteisybę kenčiančius žmones, likimo ir kitų žmonių nuskriaustuosius.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Rapolą Kalinauską, vienuolį, ketvirtadienį Švč. M. Marijos Paaukojimą, penktadienį šv. Ceciliją, mergelę ir kankinę: tą dieną pasimelskime mūsų vargonininkų ir choristų intencija. Ateinantį sekmadienį jau Kristaus Karaliaus iškilmės – paskutinis liturginių metų sekmadienis.
 • Sekmadienį, lapkričio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po 11 val. Mišių.
 • Kitą sekmadienį, lapkričio 24 d., po 11 val. Mišių ir Marijos pamaldų Lazdynų senjorų choras „Bočiai“ turės mažąjį koncertą mūsų bažnyčioje. Kviečiame pasilikti pasiklausyti.

XXXII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Martiną Turietį, vyskupą, antradienį šv. Juozapatą, vyskupą ir kankinį, šeštadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
 • Vakar vakare prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose. Programa pakabinta prie durų.
 • Skelbimas iš mūsų parapijos Carito. Carite laukiame mažas pensijas gaunančių ir socialiai remtinų lazdyniečių, kuriems Carito darbo metu dalinsime maisto produktų paketus. Kreiptis į mūsų Caritą pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 9 iki 10 val.

XXX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus, penktadienį, lapkričio 1 d., privalomas Visų Šventųjų iškilmes. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Penktadienį Mirusiųjų paminėjimo diena – Vėlinės: šv. Mišios 8, 11, 19 val. Vaikų mišių nebus. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus mirusiems maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti prisirišusiam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 1 d. ir 2 d. po kiekvienų šv. Mišių bus pašventinamos žvakės, kurias galėsite uždegti ant savo artimųjų mirusiųjų kapų. Sekmadienį visos šv. Mišios kaip įprasta: 8, 11, 15, 19 val.
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.
 • Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.
 • Pirmą mėnesio penktadienį po 11 val. šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

XXIX eilinis sekmadienis

 • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose. Popiežius Pranciškus, kuris paskelbė visą spalį Ypatinguoju misijų mėnesiu, šios dienos žinioje rašė: „Šio mėnesio šventiškas minėjimas pirmiausia padės mums naujai atrasti mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų misijinę prasmę, – tikėjimo, dovanai gauto Krikšto sakramentu. Mes priklausome Dievui kaip jo vaikai – tai niekada nėra individualus aktas, jis visada bažnytinis: iš bendrystės su Dievu – Tėvu ir Sūnumi, ir Šventąja Dvasia – kyla naujas gyvenimas drauge su kitais broliais ir seserimis. O tas Dievo gyvenimas nėra parduodamas produktas – mes nevykdome prozelitizmo, – bet turtas, kurį reikia dovanoti, perteikti, skelbti: tokia yra misijos prasmė. Dovanai gavome šią dovaną, dovanai ja dalijamės (plg. Mt 10, 8), neišskirdami nė vieno“.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Joną Paulių II.
 • Dar visą savaitę kviečiame kartu kalbėti rožinį kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos.
 • Ketvirtadienį, spalio 24 dieną, kviečiame į pamaldas Marijos krikščionių pagalbos garbei, kurios vyks po vakarinių mišių kartu su rožiniu.
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 27 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.
 • Lapkričio 1 d., Visų Šventųjų iškilmės, šv. Mišių tvarka bus panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų mišių 15 val. nebus. Po 19 val. Mišių – gedulingoji procesija. Lapkričio 2 d. visų mirusiųjų paminėjimo diena (Vėlinės), Šv. Mišių tvarka – panaši kaip sekmadienį (8, 11 ir 19 val.). Po Sumos – Rožinis. Tą dieną vaikų Mišių 15 val. nebus. Po 19 val. šv. Mišių – gedulingoji procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime gauti visuotinius atlaidus už mirusius maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštam prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Lapkričio 3 d. – sekmadienis: visos šv. Mišios kaip įprasta kiekvieną sekmadienį (8, 11, 15, 19 val.).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime Rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius.

XXVIII eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Teresę Avilietę, ketvirtadienį šv. Ignotą, penktadienį šv. Luką evangelistą.
 • Kviečiame visus kartu kalbėti Rožinį mūsų bažnyčioje kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos.
 • Kitą sekmadienį, spalio 20 d., visose pasaulio bažnyčiose bus švenčiama pasaulinė misijų diena. Pasimelsim už misijas, kaip per visą šį Ypatingąjį misijų mėnesį, ir visos surinktos aukos Mišių metu bus skirtos misijoms, skurstančioms pasaulio katalikų bendruomenėms. Kam įdomu žinoti daugiau apie Ypatingąjį misijų mėnesį, raginame aplankyti interneto svetainę misijos.katalikai.lt