Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Popiežius Pranciškus šį trečiadienį, kovo 25 d., 13.00 val. Lietuvos laiku, kviečia bent vieną kartą sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą už koronaviruso paveiktą žmoniją.
Popiežius primena, kad trečiadienį dalis krikščionių kaip tik švęs Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę.
„Šiomis išbandymų dienomis, kai žmonija dreba dėl pandemijos grėsmės, norėčiau pakviesti visus krikščionis sujungti savo balsus į Dangų. Tegu Viešpats išgirsta vieningą maldą visų savo mokinių, kurie rengiasi Prisikėlusiojo Kristaus šventei“, – apie trečiadienio maldos iniciatyvą kalbėjo Pranciškus.

O penktadienį, kovo 27 d., Šventasis Tėvas kreipsis į visą pasaulį ir nuotoliniu būdu tikintiesiems suteiks palaiminimą Urbi et Orbi, kuris įprastai skamba tik pačiomis svarbiausiomis ar ypatingomis progomis – tokiomis kaip Velykos ar Kalėdos.
Šventasis Tėvas taip pat kviečia ir penktadienį nuotoliniu melstis už tuos, kurie šiuo metu kenčia dėl koronaviruso.
19.00 val. Lietuvos laiku popiežius vadovaus maldai ant Šv. Petro bazilikos laiptų, tuščioje Šv. Petro aikštėje. „Jau dabar visus kviečiu dvasiškai dalyvauti nuotoliniu būdu. Klausysimės Dievo Žodžio, išsakysime maldavimus, pagarbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriuo vėliau suteiksiu palaiminimą Urbi et Orbi. Bus galimybė gauti visuotinius atlaidus“, – praneša popiežius Pranciškus.

Brangūs Vilniaus šv.Jono Bosko parapijos parapiječiai,
šiuo karantino laikotarpiu norime su jumis pasidalinti keletu naujienų:

 1. Kunigo Massimo Bianco tėvelio mirtis.
  Praeitą sekmadienį, Turine (Italijoje) po ilgos ligos, dėl vėžio grįžo pas Viešpatį kunigo Maksimo tėvelis Renato Bianco, saleziečių bendradarbis. Dėl karantino judėjimo apribojimų kunigas Maksimas negalėjo nuvykti į Italiją į laidotuves ir pasiliko Vilniuje. Prisiminkime kunigą Maksimą savo maldose ir melskimės ir už velionio amžinąjį poilsį Danguje.
 2. Kovo 20 d. – Atgailos ir pasninko diena.
  Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti 24 valandas Viešpačiui, Lietuvos vyskupijų ganytojai paskelbė penktadienį, kovo 20 dieną, Atgailos ir pasninko diena. Tą dieną tikintieji yra kviečiami melstis bei aukoti savo pasninką už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti koronavirusą Lietuvoje, Italijoje (kuri yra šio viruso labiausiai paveikta), Europoje ir visame pasaulyje.
 3. Kasdieninė malda šv. Juozapui.
  Lietuvos vyskupų esame kviečiami kasdien 20 val. melstis šv. Juozapo malda, pradedant nuo šios dienos (šiandien kovo 19 d. – liturginė šv. Juozapo iškilmė) iki karantino pabaigos. Lietuvos bažnyčios varpai (ir mūsų bažnyčios!) suskambės kasdien tą valandą priminimui.

Primename, kad dėl religinių patarnavimų šv. Jono Bosko parapijoje, galite mums paskambinti telefonu +370 5 244 76 66

Paskelbus karantiną Lietuvoje kyla praktinių klausimų dėl sakramentų teikimo ir kitų dvasinių patarnavimų. Lietuvos vyskupai pateikia praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis

III gavėnios sekmadienis

 • Šį sekmadienį kovo 15 d. santūriai švęsime šv. Jono Bosko parapijos 30-ajį jubiliejų. Kviečiame į šv. Mišias 11 val. padėkoti Dievui kartu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Kitos Mišios šį sekmadienį 8 ir 19 val.
 • Kadangi ateityje galimi Mišių tvarkos pakeitimai, raginame kas savaitę paskaityti skelbimus mūsų parapijos interneto svetainėje bosko.lt.

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Bažnyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite priimti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.
Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.
Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti šv. Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudokime šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčiančius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.
Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

II gavėnios sekmadienis

 • Šiandien švenčiame Tarptautinę Moters dieną: sveikiname visas čia esančias moteris ir prašome jums Dievo palaimos ir Marijos globos.
 • Jau praeitą sekmadienį pradėjome taikyti kai kurias apsaugos nuo koronaviruso rekomendacijas, skatiname ir toliau jų laikytis. Todėl laikinai nebus švęsto vandens prie durų, vaikų palaiminimas komunijos metu bus kryžiaus ženklu neliečiant kaktos, per ramybės palinkėjimą raginame nespausti rankų, o tik linksėti galvą vienas kitam.
 • Trečiadienį, kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios – 11 už Tėvynę ir 19 val. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad ryte 7 val. Mišių nebus.
 • Raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila. Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Toliau raginame paaukoti iš savo Gavėnios atgailos į Carito aukų dėžutę bažnyčios gale. Visi surinkti pinigai yra skirti maistui vargstantiesiems.
 • Primename, kad kitą sekmadienį švęsime šv. Jono Bosko parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra įsteigimo data – kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas šv. Mišias 11 val. – kviečiame dalyvauti. Kitos Mišios tą dieną 8 ir 19 val.

I gavėnios sekmadienis

 • Jau prasidėjo Gavėnia, todėl raginame visus dalyvauti tradicinėse Gavėnios pamaldose. Gavėnios metu kiekvieną penktadienį einame Kryžiaus kelią po vakarinių Mišių. Primename, kad kiekvieną Gavėnios penktadienį yra privalomas pasninkas nuo mėsos kaip bendruomeninė atgaila (o penktadienių šv. Mišių rinkliava yra skirta šv. Žemei paremti). Kiekvieną sekmadienį giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, t. y. 10.30 val.
 • Šią savaitę liturginiame kalendoriuje minėsime: trečiadienį šv. Kazimierą, Lietuvos ir Lietuvos jaunimo globėją. Šv. Mišios – šiokiadienio tvarka 7 ir 19 val. 12.30 val. Vilniaus arkikatedroje bus iškilmingos Mišios su arkivyskupu ir arkivyskupijos kunigais.
 • Pirmąjį mėnesio ketvirtadienį po vakarinių Mišių pasimelsim už pašaukimus į dvasinį luomą. Pirmąjį mėnesio penktadienį po vakarinių Mišių nebus kitų pamaldų, nes eisime Kryžiaus kelią.
 • Šiais metais vietoj pasninko dėžės maisto produktams, nuo šio sekmadienio iki sekmadienio po Velykų, bažnyčioje prie išėjimo bus Carito aukų dėžė, kur kiekvienas yra paragintas atnešti piniginę auką – tai bus mūsų atgailos ir pasninko ženklas bei šitaip padėsime stokojantiems. Visi surinkti pinigai bus skirti reikiamo maisto vargstantiems pirkimui po Velykų – maisto paketų paruošimui. Raginame dalyvauti gerumo akcijoje.
 • Skelbiame, kad kovo 15 d. minėsime mūsų parapijos įsteigimo 30-ąjį jubiliejų (tikra sukakties diena kovo 12 d.). Vilniaus arkivyskupas aukos iškilmingas Mišias lietuvių kalba 11 val. ir lenkų kalba 13 val. Dėl šventės tą dieną nebus šv. Mišių 15 val. Kitos Mišios – 8 ir 19 val. bus aukojamos.