Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Dieninė stovykla

2013-07-03

Jau skelbiame, kad mūsų parapijos dieninė stovykla vyks nuo liepos 9 d. iki 26 d., 14-18 val. darbo dienomis, vaikams nuo 6 iki 14 metų. Išankstinės registracijos nereikia. Dalyvavimas nemokamas (registracijos auka 5 Lt).

Birželio 28 d., penktadienį, Šv. Jono Bosko parapijos Caritas baigė dar vieną (jau tryliktąjį) darbo sezoną. Ta proga buvo paruošti šventiniai pusryčiai nuolatiniams Caritas valgyklos lankytojams.

Gegužės 31 d. į Suvalkų saleziečių parapiją (Lenkijoje) vienai dienai iškilmingai atvyksta šv. Jono Bosko relikvija iš Italijos.

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę autobusu dalyvauti relikvijos pagerbime.
Išvykimas – 11 val. iš parapijos aikštelės, sugrįžimas į Vilnių – apie 22.30 val.
Prašoma auka už kelionę – 20 Lt.
Užsirašyti į kelionę galime iki gegužės 26 d. raštinės darbo metu, atnešant dalyvio auką.

Pastaba: pamaldos ten vyks lenkų kalba.

Gegužės 1 d., 18.45 val., t. y., prieš vakarines šv. Mišias, pašventinsime Marijos statulą, kurią pastatėme bažnyčios kiemelyje. Kviečiame dalyvauti.

Gegužės 1 d. prasideda gegužės mėnuo, skirtas švč. M. Marijos garbei, todėl maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Švč. M. Marijos litaniją giedosime arba skaitysime šiokiadieniais po vakarinių mišių, apie 19.30 val. ir sekmadieniais po sumos.

Mieli šv. Jono Bosko parapijos bičiuliai,

Primename, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (2002-07-02 Nr.IX-1007) suteikia galimybę dirbantiems bei pajamų mokestį mokantiems Lietuvos gyventojams sumokėto pajamų mokesčio sąskaita paremti įstaigas, turinčias teisę gauti labdarą ir paramą. Prašome ir kviečiame paremti mūsų parapiją.

Detalesnę informaciją ir formos pavyzdį rasite skiltyje PARAMA