Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-04-08

2018-04-08

Dievo Gailestingumo sekmadienis

Šią savaitę liturgijoje minime: rytoj Viešpaties Apreiškimą švč. Mergelei Marijai (negalėjo būti ankščiau dėl Velykų švenčių), trečiadienį šv. Stanislovą vyskupą ir kankinį.

Šiandien – Dievo Gailestingumo šventė. Po kiekvienų šv. Mišių kalbame Dievo Gailestingumo vainikėlį ir atsiduodame Dievo Gailestingumui.

Nuo vakar vakaro iki kito šeštadienio mūsų bažnyčioje prie Marijos bareljefo bus Marijos Pranciškoniškosios Šeimos Karalienės Ikona, kurią atvežė Pranciškonai Tretininkai. Paveskime savo maldos intencijas per Marijos užtarimą.

Šiandien – paskutinė diena, kada galite aukoti maistą Carito valgykloms įdėdami jį į Pasninko dėžę bažnyčios gale. Per visą Gavėnią atidavėme daugiau nei 20 dėžių maisto mūsų parapijos Carito valgyklai ir 8 dėžes mūsų parapijos vaikų dienos centrui. Vaikų ir vargšų vardu nuoširdžiai dėkojame jums už dosnumą ir solidarumą.

Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra ir blankai su parapijos duomenimis.

Šiandien bus Atvelykio šventė vaikams: 15 val. kviečiame į Mišias, o 16 val. į šventę koplyčioje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį.

Both comments and pings are currently closed.