Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

SVEIKINAME!

2018-03-31

Brangūs šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai,

sveikiname Jus su šv. Kristaus Prisikėlimo – šv. Velykų švente.
Šiais Trakų Dievo Motinos jubiliejiniais metais dalyvaujame Kristaus Prisikėlimo džiaugsme kartu su Marija. Marija buvo prie Golgotos, Marija priėmė savo Sūnaus prisikėlimą, Marija priėmė šv. Dvasios dovanas per Sekmines. Būkime sustiprinti savo tikėjime Švč. M. Marijos pavyzdžiu ir gyvenkime visi Prisikėlusiojo Kristaus ramybėje.
Su švente!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos klebonas,
kun. Aleksandras Barelli SDB,
ir visi dirbantieji šioje parapijoje kunigai saleziečiai

Both comments and pings are currently closed.