Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-03-31

2018-03-31

Lietuvos vyskupų konferencijos sprendimu, kiekvieną sekmadienį, pradedant nuo šio iškilmingo sekmadienio, visose bažnyčiose Mišių pabaigoje bus kunigo skaitoma malda, padedanti dvasiškai pasiruošti popiežiaus priėmimui Lietuvoje rugsėjo mėnesį.

Šį trečiadienį kviečiame į „Išklausimo tarnystę“ Carito patalpose. Kas išgyvena problemas (nebūtinai finansinę problemą) arba nori pasikalbėti asmeniškai, bus priimtas budinčių savanorių nuo 17.30 iki 19 val. Ši tarnystė vyks kiekvieną mėnesio trečiadienį.

Kitą sekmadienį Atvelykis – Dievo Gailestingumo šventė. Mūsų bažnyčioje vyks dvasinis pasiruošimas tai šventai. Nuo Velykų Antros dienos pradėsime kalbėti Dievo Gailestingumo vainikėlį po šv. Mišių. Visus maloniai kviečiame prisijungti. Gailestingumo šventovės atlaidų programa pakabinta mūsų bažnyčioje prie išėjimo. Yra taip pat skrajutės su šia programa prie išėjimo.

Kitą sekmadienį po vaikų mišių kviečiame vaikus pasilikti Atvelykio šventėje. Vaikai prašomi atnešti po vieną margutį. Bus dovanos visiems.

Lietuvos vyskupų Velykinis ganytojiškasis laiškas

Both comments and pings are currently closed.