Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2018-05-13

2018-05-14

Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Motiejų, apaštalą, trečiadienį šv. Andriejų Bobolą, vienuolį ir kankinį. Kitą sekmadienį – Šventosios Dvasios atsiuntimą (Sekminės). Tą dieną 11 val. šv. Mišių metu sveikinsime kun. Mykolą Petravičių 50 metų kunigystės jubiliejaus proga.

Gegužės 17-20 dienomis vyks atlaidai Vilniaus Kalvarijoje. Smulkesnė informacija plakate skelbimų lentoje bažnyčioje.

Maloniai kviečiame visus į tradicines gegužines pamaldas. Marijos litaniją skaitysime šiokiadieniais po vakarinių Mišių ir sekmadieniais po 11 val. sumos.

Šį antradienį, gegužės 15 d., pradėsime devyndienį prieš Marijos krikščionių pagalbos iškilmes (24 d.) Kiekvieną dieną Marijos litanijos pabaigoje sukalbėsim 3 kartus „Sveika Marija“ maldą.

Both comments and pings are currently closed.