Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Galimybę pasidžiaugti avelėmis suteikė ūkininkė Marytė Purelienė, su Purelių ir Česnulių šeima iš Vilniaus rajono, Pikeliškių kaimo. Ačiū ir geradarei Česlavai Platkauskienei irgi iš Pikeliškių.

Kalėdų eglę ir eglių šakas dekoracijoms padovanojo Mindaugas Urbonavičius su šeima iš Valkininkų.

Prie prakartėlės daug jėgų ir pastangų įdėjo Virginijus ir Eugenija Jasiulioniai, Pawel Prentkelevič.

Taip pat dėkojame Vitalijai ir chorui, adoruotojoms ir patarnautojams.

Gruodžio 23 d. – 700, 1900

Gruodžio 24 d. – 700, 2100 Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d.  (rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)800, 1100, 1900

Gruodžio 26 d. – 800, 1100, 1900

Gruodžio 23 d. įvyks visos paros adoracija. Kiekvienoje mūsų arkivyskupijos parapijoje vyks adoracija vieną parą. Mums skirta 23 d. – tai bus gera proga dar stipresniam dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Koplyčioje nuo 8 val. ryto iki 8 val. ryto 24 d. bus galimybė pasimelsti asmeniškai prie šv. Sakramento. 21 val. kviečiame jaunimą į maldos vakarą prie Svč. Sakramento, koplyčioje. Nakties metu adoracija irgi vyks koplyčioje visą naktį, tie kurie nori prisijungti prie maldos ir ras duris užrakintas, prašome pasibelsti į koplyčios duris.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje bus šią savaitę, gruodžio 20–22  dienomis. Penktadienį rekolekcionistas praves šv. Mišias 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (dėmesio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Penktadienis – gruodžio 20 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 1800

 Šv. Mišios:  1900

Šeštadienis – gruodžio 21 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 1000 ir 1800

Šv. Mišios:  1100 , 1900

Sekmadienį – gruodžio 22 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 30 min. prieš Mišias

Šv. Mišios:  800, 1100 , 1500 ,  1900

 

2013 m. gruodžio 1 d., pirmasis Advento sekmadienis

 ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dóvana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (more…)