Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Gruodžio 23 d. – 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 val.

Gruodžio 24 d. – 21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.
(rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)

Gruodžio 26 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 14-16 dienomis. Penktadienį rekolekcionistas praves šv. Mišias 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios  su mokymu – 11 ir 19 val., sekmadienį – įprastu laiku (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti paskutinių dienų iki Kalėdų

Gruodžio 2 d. – jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.

Tą pačią dieną visų šv. Mišių rinkliava yra skirta Carito veiklai paremti. Pusė rinkliavos bus siųsta į Vilniaus arkivyskupijos Caritą, o likusi suma liks mūsų parapijos Caritui. Raginame būti dosniais savo aukomis.

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d.:

  • 7 val. , 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis)

Lapkričio 4 d. – Sekmadienis:

  • 8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 15 val., 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius)

Lapkričio 5 d. – 8 d.:

  • 7 val. , 19 val. (Sudėtinės Mišios už mirusius. Po Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su lapeliu su užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių, ir melsimes UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.

Nepamirškite, kad kitą sekmadienį, spalio 28-osios naktį, bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Miegosime vieną valandą ilgiau.