Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas ir visi broliai saleziečiai sveikina brangius parapijiečius su Kristaus Gimimo švente.

Tedžiūgauja šventasis, nes pergalė arti. Tesidžiaugia nusidėjėlis, nes jam duotas atleidimas. Tesugrįžta į gyvenimą pagonis, nes yra pašauktas į gyvenimą. Per mažąjį šventąjį Kūdikį Dievas davė mums išganymą. Tegu Betliejaus Žvaigždė iš naujo apreiškia mums širdyje tą Gerąją Naujieną. Tesilinksmina širdys ir tegul jos pasitiki Jėzumi. Tegul sustiprina viltimi visiems Naujiems Metams!

Gerų Kristaus gimimo švenčių ir Linksmų Naujųjų Metų!

Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.

Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui.

I, III – VI: 9 – 10 val.

I – V: 17 – 17.45 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks šią savaitę, gruodžio 21–23 dienomis. Rekolekcionistas bus pranciškonas kapucinas br. Tomas Pilch OFMCap. Penktadienį šv. Mišios su pamokslu bus aukojamos 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (demėsio: šv. Mišios bus 11 val., o ne 10 val. kaip šeštadieniais įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį jau rekolekcijų metu ir nelaukti iki Kalėdų.

Advento laikotarpis – laikas skirtas dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Rarotų šv. Mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.

Kalėdaičius Kūčioms galite įsigyti sekmadieniais išeidami iš bažnyčios Mišių pabaigoje, prie durų. O paprastomis dienomis raštinėje, raštinės darbo metu. Kartu su kalėdaičiais gausite voką su mūsų sveikinimais ir su pamaldų tvarka mūsų bažnyčioje Kalėdų laikotarpiu.

Primename raštinės darbo laiką, kada galite šiokiadieniais užsakyti šv. Mišias ir Advento laikotarpiu įsigyti pašventintus kalėdaičius Kūčių stalui.

I, III – VI: 9 – 10 val.

I – V: 17 – 17.45 val.