Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!

Plačiau…

Šiemet velykiniai pusryčiai, suvartoti epidemijos metu, turės unikalų pobūdį. Mes skatiname šeimas naudoti šį laiką švęsti trumpą namų liturgiją. Tradicinis palaiminimas maistui bus suteiktas maldos vadovo. Stalas turėtų būti padengtas balta staltiese ir, jei įmanoma, papuoštas arba šakelėmis arba gėlėmis. Pagrindinę stalo vietą užima uždegta žvakė, primenanti velykinę žvakę, reiškiančią prisikėlusį Kristų, ir krepšelis su simboliniais maisto produktais, primenančiais Velykų šventę (dažyti kiaušiniai, duona, druska, krienai, dešra) ir Velykų avinėlio figūrėlė.

Lietuvos vyskupų pasiūlymas maldai prieš Velykinius pusryčius

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą,
į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetą.

Didžiosios savaitės pamaldų tvarka ir transliacijos
iš Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos
(https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija)

Balandžio 5 d. Verbų sekmadienio procesija, kuria dažnai prasideda Verbų sekmadienio liturgija, nevyks. Šv. Mišios aukojamos nedalyvaujant žmonėms. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 12 val.

Balandžio 9 d. Didįjį ketvirtadienį šv. Mišios bus aukojamos be žmonių, įprastos procesijos taip pat atsisakoma, bažnyčiose neįrengiamas Viešpaties kapas. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val.

Balandžio 10 d. Didįjį penktadienį visuotinėje maldoje bus meldžiamasi už visus sergančiuosius, mirusiuosius, medikus bei tuos, kurie yra sutrikę šios pandemijos akivaizdoje.  Kryžiaus kelias viešai einamas nebus. Kristaus Kančios liturgijos tiesioginė transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val. Kryžiaus kelio lenkų kalba tiesioginė transliacija iš šv. Jono Bosko bažnyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 15 val.

Balandžio 11 d. Velyknaktis pandemijos sąlygomis švenčiamas tik katedrose ir parapinėse bažnyčiose. Žiburių liturgijoje nebus kuriama Velykų ugnis, bet iškart uždegama Velykų žvakė, nevyks procesija. Liturgija vyks žmonėms nedalyvaujant, tad ir suaugusieji Velyknakčio metu nebus krikštijami. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 18 val.

Balandžio 12 d. Velykų rytas ir diena. Velykų rytą 8 val. skambės bažnyčių varpai. Nevyks Velykų procesija, o šv. Mišios bus aukojamos žmonėms nedalyvaujant. Tikintieji raginami dalyvauti velykinėse šv. Mišiose naudodamiesi komunikacijos priemonėmis – Mišios bus transliuojamos per radiją, televiziją ar internetą iš Vatikano, vyskupijų katedrų ar parapijų. Tiesioginė šv. Mišių transliacija lietuvių kalba iš Vilniaus saleziečių vienuolyno koplyčios, per Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos facebook paskyrą, 12 val.

Išpažintys. Velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., tad nebūtina skubėti ją atlikti iki Velykų. Bendros Atgailos pamaldos neorganizuojamos, tačiau tikintiesiems primenama apie tobulo gailesčio sužadinimą. Toks gailestis apima ir pasiryžimą atlikti sakramentinę išpažintį, kai tam vėl bus galimybė.

Sutvirtinimas ir Pirmoji Komunija karantino metu neteikiami. Karantinui pasibaigus bus nuspręsta dėl šių sakramentų teikimo tvarkos.

Popiežius Pranciškus šį trečiadienį, kovo 25 d., 13.00 val. Lietuvos laiku, kviečia bent vieną kartą sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą už koronaviruso paveiktą žmoniją.
Popiežius primena, kad trečiadienį dalis krikščionių kaip tik švęs Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę.
„Šiomis išbandymų dienomis, kai žmonija dreba dėl pandemijos grėsmės, norėčiau pakviesti visus krikščionis sujungti savo balsus į Dangų. Tegu Viešpats išgirsta vieningą maldą visų savo mokinių, kurie rengiasi Prisikėlusiojo Kristaus šventei“, – apie trečiadienio maldos iniciatyvą kalbėjo Pranciškus.

O penktadienį, kovo 27 d., Šventasis Tėvas kreipsis į visą pasaulį ir nuotoliniu būdu tikintiesiems suteiks palaiminimą Urbi et Orbi, kuris įprastai skamba tik pačiomis svarbiausiomis ar ypatingomis progomis – tokiomis kaip Velykos ar Kalėdos.
Šventasis Tėvas taip pat kviečia ir penktadienį nuotoliniu melstis už tuos, kurie šiuo metu kenčia dėl koronaviruso.
19.00 val. Lietuvos laiku popiežius vadovaus maldai ant Šv. Petro bazilikos laiptų, tuščioje Šv. Petro aikštėje. „Jau dabar visus kviečiu dvasiškai dalyvauti nuotoliniu būdu. Klausysimės Dievo Žodžio, išsakysime maldavimus, pagarbinsime Švenčiausiąjį Sakramentą, kuriuo vėliau suteiksiu palaiminimą Urbi et Orbi. Bus galimybė gauti visuotinius atlaidus“, – praneša popiežius Pranciškus.

Brangūs Vilniaus šv.Jono Bosko parapijos parapiječiai,
šiuo karantino laikotarpiu norime su jumis pasidalinti keletu naujienų:

  1. Kunigo Massimo Bianco tėvelio mirtis.
    Praeitą sekmadienį, Turine (Italijoje) po ilgos ligos, dėl vėžio grįžo pas Viešpatį kunigo Maksimo tėvelis Renato Bianco, saleziečių bendradarbis. Dėl karantino judėjimo apribojimų kunigas Maksimas negalėjo nuvykti į Italiją į laidotuves ir pasiliko Vilniuje. Prisiminkime kunigą Maksimą savo maldose ir melskimės ir už velionio amžinąjį poilsį Danguje.
  2. Kovo 20 d. – Atgailos ir pasninko diena.
    Atsiliepdami į popiežiaus Pranciškaus kvietimą įvairiais būdais paminėti 24 valandas Viešpačiui, Lietuvos vyskupijų ganytojai paskelbė penktadienį, kovo 20 dieną, Atgailos ir pasninko diena. Tą dieną tikintieji yra kviečiami melstis bei aukoti savo pasninką už sergančiuosius, medikus ir visus, kurie dirba siekdami pažaboti koronavirusą Lietuvoje, Italijoje (kuri yra šio viruso labiausiai paveikta), Europoje ir visame pasaulyje.
  3. Kasdieninė malda šv. Juozapui.
    Lietuvos vyskupų esame kviečiami kasdien 20 val. melstis šv. Juozapo malda, pradedant nuo šios dienos (šiandien kovo 19 d. – liturginė šv. Juozapo iškilmė) iki karantino pabaigos. Lietuvos bažnyčios varpai (ir mūsų bažnyčios!) suskambės kasdien tą valandą priminimui.

Primename, kad dėl religinių patarnavimų šv. Jono Bosko parapijoje, galite mums paskambinti telefonu +370 5 244 76 66

Paskelbus karantiną Lietuvoje kyla praktinių klausimų dėl sakramentų teikimo ir kitų dvasinių patarnavimų. Lietuvos vyskupai pateikia praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis