Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXXII eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Švč. M. Mariją Gailestingumo Motiną.
 • Vakar prasidėjo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai. Kviečiame visus dalyvauti atlaidose.
 • Šeštadienį, lapkričio 18 d. „Dievo sodo“ bendruomenė, burianti žmones su proto negalia, jų šeimas ir draugus, švenčia 30 metų jubiliejų mūsų parapijoje ir kviečia į padėkos šv. Mišias 10 val. ir šventę po jų. Šv. Mišių metu melsimės ir už visus žmones su negalia.
 • Išeinant iš bažnyčios galite įsigyti katalikišką spaudą. Išėjo naujas numeris „Artumos“, „Magnificat“, „XXI Amžius“, „Saleziečių Žinių“ kalendorius apie maldą.

XXXI eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį Laterano Bazilikos pašventinimą, penktadienį šv. Leoną Didįjį – Bažnyčios mokytoją, šeštadienį šv. Martyną Turietį, vyskupą.
 • Šeštadienį prasideda Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos Atlaidai, kurie vyks iki lapkričio 19 d.
 • Primename, kad iki lapkričio 8 d. tęsiasi maldos už mirusius oktava.
 • Šiandien 16 val. čia, bažnyčioje, vyks katechezė vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, tėvams. Kviečiame tėvelius dalyvauti, o visus vaikus (ne tik besiruošiančius Pirmajai Komunijai) kviečiame dalyvauti žaidimuose nuo 16 iki 17 val.
 • Šį vakarą 18 val. susirenka bažnyčioje Gyvojo Rožinio nariai, kviečiame prisijungti bendroje maldoje.
 • Prie išėjimo galite įsigyti “Saleziečių Žinių” 2024 m. kalendorių. Tema – mąstymai apie Tėve Mūsų maldą. Prašome 50 ct aukos.
 • Kviečiame visus į muzikinę – literatūrinę popietę „Rudens prisilietimai“ kuri vyks rytoj, pirmadienį, lapkričio 6 d. 13 val. Lazdynų seniūnijos salėje.

XXIX eilinio laiko sekmadienis

 • Šiandien Lietuvoje yra minima Pasaulinė misijų diena. Kviečiame melstis už misijas ir misionierius, o šio sekmadienio rinkliava yra skirta misionierių veiklai paremti. Iš šių aukų finansuojami įvairūs pastoraciniai ir socialiniai Bažnyčios projektai misijų kraštuose.
 • Šią savaitę liturgijoje minime: šeštadienį šv. Simoną ir Tadą apaštalus.
 • Dar kviečiame kalbėti kartu rožinį mūsų bažnyčioje, šiokiadieniais po vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. sumos. Šeštadieniais po 10 val. Mišių.
 • Popiežiaus Pranciškaus paraginimu katalikų tikintieji kviečiami spalio 27 d., penktadienį, melstis ir pasninkauti už taiką. Vienydamiesi su popiežiumi prašysime Dievo apšviesti galingųjų širdis, kad taikos dovana būtų suteikta, ypač Šventojoje Žemėje ir Ukrainoje. Ypač kviečiame žmones penktadienio vakarą dalyvauti Mišiose su rožinio malda šia intencija ir tą dieną pasninkauti šiek tiek mažiau valgant.
 • Baigiantis spalio mėnesiui kviečiame visus parapijiečius ateinantį šeštadienį, spalio 28 d., 20 val. dalyvauti religinių giesmių karaoke vienuolyno pirmojo aukšto salėje.
 • Šiandien minint pasaulinę misijų dieną, iš mūsų bažnyčios bus transliuojamos šv. Mišios lietuvių kalba 12:30 val. per LRT PLIUS televiziją, ir kviečiame jose dalyvauti. Šiandien šv. Mišios lietuvių kalba bus 8, 12:30, 15, 19 val., o lenkų kalba 9:30 ir 13:45 val. (rožinis lietuvių kalba 11:50, lenkų kalba – 9:00).
 • Mūsų bažnyčioje, kaip ir kiekvienais metais, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos sukalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms sudėtinėms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę PRIE ALTORIAUS (O NE BAŽNYČIOS GALE). Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais. PASTABA: paprastas Mišias galite užsakyti bažnyčios gale, bet nebeprašykite nuo lapkričio 1 d iki 8 d. nes nebėra vietų (galime dar ryte šiokiadieniais).
 • Nepamirškite, kad kitą sekmadienį spalio 29 d. bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad kitą sekmadienį miegosime vieną valandą ilgiau.

XXVIII eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį šv. Ignotą Antiochietį, vyskupą ir kankinį, trečiadienį šv. Luką evangelistą.
 • Spalį kviečiame sukalbėti kartu Rožinį: sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių.
 • Kitą sekmadienį, spalio 22 d., švenčiant Pasaulinę misijų dieną, nebus Mišių 11 val. nes bus transliacija per LRT iš mūsų bažnyčios ir bus aukojamos Mišios 12:30 val. lietuvių kalba. Kviečiame atvykti į bažnyčią ir dalyvauti. Lenkų Mišios vietoj 13 val. bus aukojamos 13:45 val. Visos kitos Mišios bus aukojamos jų įprastu laiku.
 • Kun. Vincentas su užsidegimu augino nemažai vazoninių chrizantemų. Šiandien jis prie bažnyčios durų jas siūlo parapijiečiams, norintiems jų pasisodinti. Nustatytos kainos nėra, bet galima duoti laisvą auką. Visus pinigus, surinktus pardavus šias chrizantemas, kun. Vincentas panaudos bažnyčios aplinkos priežiūrai (augalams, dirvožemiui, trąšoms ir t. t.). Kviečiame norinčius pasiimti norimų augalų. Naudodamiesi proga noriu padėkoti parapijos vardu kunigui Vincentui ir savanoriams, kurie jam padeda prižiūrėti žemę ir gėles aplink bažnyčią, už nuostabų ir sunkų atliktą darbą.

XXVII eilinio laiko sekmadienis

 • Jau prasidėjo spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį: sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį misijų mėnesio intencija.
 • Iš anksto pranešame kad spalio 22 d., švenčiant Pasaulinę misijų dieną, nebus Mišių 11 val., nes bus transliacija per LRT iš mūsų bažnyčios ir bus aukojamos Mišios 12:30 val. lietuvių kalba. Lenkų Mišios vietoj 13 val. bus aukojamos 13:45 val. Visos kitos Mišios bus aukojamos jų įprastu laiku.
 • Kviečiame vaikus pasilikti žaidimuose po vaikų Mišių. Šiandien kviečiame tėvus kurių vaikai praeitais mokslo metais jau priėmė Pirmąją Komuniją į susitikimą kuris vyks po 15 val. vaikų Mišių.