Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

XXVI eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Angelus Sargus, trečiadienį šv. Pranciškų Asyžietį, ketvirtadienį šv. Faustiną Kovalską, šeštadienį Rožinio Švč. M. Marija.
 • Šiandien prasideda spalio mėnuo. Pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį: sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių. Kiekvieną dieną sukalbėsim rožinį misijų mėnesio intencija naudojant rožinio knygutę, kurią kunigas Aleksandras paruošė kaip Nacionalinės misijų tarnybos direktorius visoms Lietuvos bažnyčioms, lietuvių ir lenkų kalba.
 • Jau iš anksto pranešame kad spalio 22 d., švenčiant Pasaulinę misijų dieną, nebus Mišių 11 val., nes bus transliacija per LRT iš mūsų bažnyčios ir bus aukojamos Mišios 12:30 val. lietuvių kalba. Lenkų Mišios vietoj 13 val. bus aukojamos 13:45 val. Visos kitos Mišios bus aukojamos jų įprastu laiku.
 • Rytoj, spalio 2 d., Lazdynų bendrija „Bočiai“ ir kiti kviečia visus į renginį, skirtą tarptautinei pagyvenusiųjų žmonių dienai paminėti, Lazdynų seniūnijos salėje 13 val.
 • Trečiadienį, spalio 4 d. sukanka kun. Petro Dumbliausko mirties šeštosios metinės, o penktadienį spalio 6 d. – kun. Vladislovo Mikulevičiaus mirties metinės (17 metų po mirties). Prisiminkime savo maldose šiuos garbingus saleziečius, dirbusius mūsų parapijoje.
 • Spalio 5 d., pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, po Mišių sukalbėsime Rožinį už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus ir vienuolius. Artėjantį penktadienį spalio 6 d. nebus Jėzaus Širdies litanijos ir adoracijos, o kalbėsime rožinį po vakarinių Mišių.
 • Šiandien po 15 val. šv. Mišių, bus organizuojama rudens šventė vaikams: kviečiame visus vaikus dalyvauti Mišiose ir likti šventėje. Šiandien žaidimų metu vyks bažnyčioje susitikimas su tėvais kurių vaikai bus ruošiami priimti Pirmąją Komuniją. Nuo kito sekmadienio, kiekvieną sekmadienį 16 val., po Mišių, vyks žaidimai vaikams.

XXV eilinio laiko sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: trečiadienį šv. Vincentą Paulietį kunigą; penktadienį šv. Mykolą, Gabrielių ir Rapolą, arkangelus; šeštadienį šv. Jeronimą, kunigą, Bažnyčios mokytoją.
 • Šiandien – Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena, skirta pagelbėti žmonėms, esantiems migrantų stovyklose ir pasienio užkardose.
 • Šiandien Lietuvoje yra minima Keliautojų ir vairuotojų diena. Mišių pabaigoje palaiminsime visus esančius vairuotojus.
 • Praeitą penktadienį baigėsi išankstinė REGISTRACIJA internetu Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui. Jau kitą sekmadienį susitiksime su visais vaikais ir jų tėveliais. Spalio 1 d. kviečiame visus vaikus 16 val., po Mišių, į Rudens šventę vaikams.
 • Rytoj bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11:30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose
 • Kitą sekmadienį, spalio 1 d., prasideda spalio mėnuo skirtas rožinio maldai, taip pat tai katalikų misijų mėnuo. Spalio mėnesį kiekvieną dieną bus kalbamas rožinis. Sekmadieniais po 11 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių, kitomis dienomis po vakarinių Mišių.

Pasiruošimui SUTAIKINIMO ir EUCHARISTIJOS bei SUTVIRTINIMO sakramentams 2023-2024 mokslo metams

Mielieji, rugsėjo 11-22 dienomis kviečiame vaikų, jaunuolių ir suaugusių registracijai sakramentų pasiruošimui mūsų parapijoje 2023-2024 mokslo metais.
Trys pagrindiniai žingsneliai tai padaryti:

 1. UŽPILDYK

Pirmosios Komunijos grupei kviečiame registruoti vaikus ne jaunesnius kaip 3 klasės moksleivius.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/VktfnQG7No2mJbrQA

Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui kviečiame jaunuolius nuo 15 metų (tokio amžiaus ar vyresni jie turėtų būti birželio mėnesį, kuomet įprastai numatomas sakramento teikimas).

Taip pat, atskirą pasiruošimo grupę siūlome suaugusiems įskaitant ir tuos, kurie planuoja ir ruošiasi priimti Santuokos sakramentą.
Anketa, kurią privaloma užpildyti: https://forms.gle/qpXRcsbxWTRD3TTH6

 1. ATVYK

Rugsėjo 11-22 (tik darbo) dienomis, 18-20 val. ir papildomai šiuo registraciniu laikotarpiu I, III ir V nuo 13 iki 14 val., mūsų parapijos bažnyčios RAŠTINĖJE (žaliųjų laiptų viršuje, pakilus nuo automobilių stovėjimo aikštelės) lauksime Jūsų atvykstant patvirtinti registraciją ir pristatyti reikiamus dokumentus:

– Užpildytą prašymą (atsispausdinti patiems):
* Pirmosios Komunijos pasiruošimui –
https://docs.google.com/document/d/1BfVESzYV4jpRxrwku-dMEqSsGXHHOmBe30hRf97Zflk/edit?usp=sharing
* Sutvirtinimo sakramento pasiruošimui –
https://docs.google.com/document/d/1zmLK452w8TCN9Mvyp8xgZ5bYCUgoQQcLTPmkngOxTIk/edit?usp=sharing

– Krikšto liudijimą (ir Pirmosios Komunijos pažymėjimą, jei registruojama Sutvirtinimui);

– Auką, skirtą pasiruošimo išlaidoms padengti – 50 eur.

 1. EIME KARTU!

Katechezinius mokslo metus pradėsime nuo spalio 1 d. (sekmadienis) 15 val. šv. Mišiomis, po kurių vaikus kviesime į rudens linksmybių šventę, o tėveliai tuo pat metu turės pirmąjį tėvų susirinkimą su parapijos klebonu bei katechetais.
Lenkų ir rusų grupės gali dalyvauti šv. Mišiose 13 val. (lenkų k.), o vėliau 16 val. atvykti į bendrą parapijos tėvų susirinkimą bažnyčioje.
Pirmosios Komunijos katechezės susitikimai prasidės nuo spalio 2 d., o Sutvirtinimo sakramento pirmasis susitikimas su grupe įvyks spalio 15 d.
Leiskimės į tikėjimo pažinimo kelionę drauge!

Visi šie nurodyti žingsneliai yra būtini sėkmingai registracijai.
Registracija vyks rugsėjo 11-22 dienomis.
Vietų skaičius yra ribotas. Pasibaigus registracijos laikui naujų kandidatų neregistruosime.
Pasidalinkite su tais, kam aktualu, o mes – nekantraujame susitikti!

 • Vaikai nuo 3 klasės norintys šiais 2023-2024 mokslo metais pasiruošti Pirmajai Komunijai,
 • Jaunimas, kuriam iki 2024 m. birželio mėn. sukaks bent 15 metų,

REGISTRACIJA sakramentų pasiruošimui vyks rugsėjo 11-22 dienomis šiuo būdu:
1 žingsnis: Kviesime užpildyti registracinę anketą internetu bei atsispausdinti ir ranka užpildyti prašymo formą.
2 žingsnis: Lauksime atvykstant į parapijos Raštinę pristatyti reikiamus dokumentus, patvirtinti registraciją, pasirinkti katechezės grupę.
3 žingsnis: Pasileisime į tikėjimo atradimų kelionę šiais katecheziniais mokslo metais, kuriuos pradėsime nuo spalio 1 d. drauge!

Registracijos nuorodomis pasidalinsime jau kitą savaitę, sekite naujienas. Vietų skaičius ribotas. Registracija bus vykdoma tik rugsėjo 11-22 d. (I-V).

Šį sekmadienį, rugsėjo 3 d., po vasaros pertraukos, vėl pradėsime aukoti šv. Mišias 15 val.
KVIEČIAME VAIKUS IR JŲ ŠEIMAS pavesti Dievui naujus mokslo metus!

XX eilinis sekmadienis

 • Šią savaitę liturgijoje minime: pirmadienį šv. Pijų X, popiežių, antradienį Švč. Mergelę Mariją Karalienę, ketvirtadienį šv. Baltramiejų, apaštalą, šeštadienį šv. Aleksandrą kankinį.
 • Ketvirtadienį yra 24 mėnesio diena. Po 19 val. Mišių vyks Marijos krikščionių pagalbos pamaldos, per kurias paskaitysime jūsų padėkas ir prašymus. Juos galite užrašyti prieš Mišias zakristijoje.