Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Spalio 13 d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių, kviečiame į susitikimą su „Dievo sodo“ bendruomene, buriančia žmones su proto negalia, jų šeimų narius bei draugus. Sužinosite, kuo ypatinga ši bendruomenė, kokia jos veikla, išgirsite bendruomenės narių liudijimus. Daugiau apie bendruomenę skaitykite http://bosko.lt/tikejimas-ir-sviesa/

Spalio 6 d. kviečiame visus vaikus į Rudens šventę. Šventė prasidės šv. Mišiomis 15 val. Po mišių vaikams numatyti žaidimai, loterija ir siurprizai. Nuo spalio 13 d. kiekvieną sekmadienį žaidimai vaikams bus nuo 14 val.

***

Spalio mėnesį,  pagal seną paprotį kartu kasdien kviečiame sukalbėti Rožinį. Mūsų bažnyčioje Rožinis bus kalbamas kiekvieną dieną po 19 val. vakarinių mišių, o sekmadieniais po 11 val. Sumos. Visus maloniai kviečiame bendrai kalbėti tą gražią maldą. Primename, kad suteikiami visuotiniai atlaidai kiekvienam, kuris pamaldžiai kalba Rožinį.

Primename, kad nuo rugsėjo 16 d., nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 18 iki 19 val., raštinėje tėveliai galės užrašyti savo vaiką į Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupę. Registracija vyksta iki rugsėjo 27 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas, sulaukęs 15 metų, į Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimo grupę. Katechezė prasidės spalio mėn. pradžioje.

2013 rugsėjo 4 d.

9.30 LR Seimo rūmai, Vitražo galerija, Gedimino pr. 53, Vilnius (su kvietimais).
Palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje fotokronikos „Nebijokite! Atverkite duris Kristui“ atidarymas.Kalbėtojai: Vydas Gedvilas, arkivysk. Gintaras Grušas, Česlovas Juršėnas.

(more…)

Nuo rugsėjo 1 d., sekmadieniais, 15 val., aukosime šv. Mišias vaikams. Būtent ateinantį sekmadienį, 15 val., mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

***

Nuo rugsėjo 7 d. kiekvieną šeštadienį, ir tik šeštadienį, nebus šv. Mišių 7 val. ryto, bet bus aukojamos šv. Mišios 10 val. lietuvių kalba. Šeštadienio vakare lieka šv. Mišios 18 val. lenkų kalba ir 19 val. lietuvių kalba. Šiokiadieniais šv. Mišios 7 val.  ryte liks.

 ***

Mūsų parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 7 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galime užsiregistruoti raštinėje. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 1 d. Vietų kiekis ribotos. Kelionės kaina: suaugusiems – 12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt. Išvažavimas – 10 val., sugrižimas – 16 val.