Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2016-10-30

2016-10-29

Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį, lapkričio 1 d., privalomos Visų Šventųjų iškilmės. Šv. Mišios kaip sekmadienį: 8, 11 ir 19 val. Vaikų mišių nebus. Po mišių 19 val. gedulinga procesija. Trečiadienį Mirusiųjų paminėjimo diena -Vėlinės. Po 19 val. šv. Mišių gedulinga procesija. Primename, kad Vėlinių aštuondienio metu galime laimėti visuotinius atlaidus maldingai aplankant kapus. Kitos sąlygos gauti atlaidus: nebūti pririštiems prie nuodėmės, geriausia atlikti išpažintį, priimti Šv. Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencija. Penktadienį minime šv. Karolį Boromėjų.

Mūsų bažnyčioje, kaip ir pernai, nuo lapkričio 1 iki 8 dienos kalbėsime rožinį už mirusiuosius ir bus aukojamos sudėtinės mišios už mirusiuosius. Paaukoti toms mišioms ir maldoms galima į aukų dėžutę. Į dėžutę, kartu su auka, galite įdėti lapelius su savo mirusiųjų vardais. Prašome rašyti aiškiai: rožančiaus metu kiekvieną oktavos dieną skaitysime keletą tų lapelių su vardais.

Rytoj, paskutinį mėnesio pirmadienį, kviečiame visus sukalbėti kartu Rožinį 11.30 val. ir dalyvauti šv. Mišiose 12 val., kurias transliuos Marijos radijas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį ir pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių sukalbėsime rožinį už mirusius, todėl nebus kitų pamaldų, kaip litanija arba adoracija.

Ketvirtadienį kviečiame jaunimą į šlovinimo vakarą, 20 val. koplyčioje.

Kitą sekmadienį bažnyčioje surinksim parašus už šeimos apibrėžimą Europos Sąjungoje. Raginame atsinešti asmens tapatybės dokumentą, nes bus reikalingas asmens kodas. Vilniaus arkivyskupas labai nori, kad tikintieji įsitrauktų į šią akciją.

Nuo lapkričio 11 d. pradėsime mūsų parapijoje šventojo Rašto skaitymo grupelę. Kas antrą penktadienį kviečiame visus ateiti į mūsų vienuolyną 18 val. Dalyvavimas nemokamas, nereikia išankstinės registracijos.

Both comments and pings are currently closed.