Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Gruodžio 23 d. įvyks visos paros adoracija. Kiekvienoje mūsų arkivyskupijos parapijoje vyks adoracija vieną parą. Mums skirta 23 d. – tai bus gera proga dar stipresniam dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Koplyčioje nuo 8 val. ryto iki 8 val. ryto 24 d. bus galimybė pasimelsti asmeniškai prie šv. Sakramento. 21 val. kviečiame jaunimą į maldos vakarą prie Svč. Sakramento, koplyčioje. Nakties metu adoracija irgi vyks koplyčioje visą naktį, tie kurie nori prisijungti prie maldos ir ras duris užrakintas, prašome pasibelsti į koplyčios duris.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje bus šią savaitę, gruodžio 20–22  dienomis. Penktadienį rekolekcionistas praves šv. Mišias 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios su pamokymu – 11 ir 19 val. (dėmesio: šv. Mišios bus 11 val. o ne 10 val. kaip įprasta), sekmadienį – įprastu laiku per visas šv. Mišias. Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti iki Kalėdų.

Penktadienis – gruodžio 20 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 1800

 Šv. Mišios:  1900

Šeštadienis – gruodžio 21 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 1000 ir 1800

Šv. Mišios:  1100 , 1900

Sekmadienį – gruodžio 22 d.

Išpažintį galima atlikti nuo 30 min. prieš Mišias

Šv. Mišios:  800, 1100 , 1500 ,  1900

 

2013 m. gruodžio 1 d., pirmasis Advento sekmadienis

 ŠEIMA – TIKĖJIMO VARTAI

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dóvana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (more…)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:
8 val., 11 val. (po Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius. (po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:
8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių – rožinis), 19 val. (po Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d.Sekmadienis:
8 val., 11 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių – rožinis), 15 val., 19 val.

Lapkričio 4-8 d.:
7 val. , 19 val. Sudėtinės Mišios už mirusiuosius (po Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su ant lapelio užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.

Paskutinį mėnesio šeštadienį, spalio 26 d., kviečiame jaunimą į maldos susitikimą mūsų koplyčioje 18 val.

Nepamirškite, kad ateinantį sekmadienį, spalio 27-osios naktį, bus atšauktas vasaros laikas. Jis kasmet atšaukiamas spalio mėnesio paskutinį sekmadienį ketvirtą valandą nakties, pasukant laikrodžio rodyklę viena valanda atgal. Tad miegosime viena valanda ilgiau.