Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

VASARIO 12 D.

2015-02-08

Šiais metais ligonių Mišios bus aukojamos vasario 12 d., ketvirtadienį, 11 val., ir Mišių metu suteiksime ligonių patepimo sakramentą: ketvirtadienį kviečiame dalyvauti visus ligonius ir tuos, kurie dėl amžiaus jaučia sveikatos silpnėjimą. Vasario 12 d. bus aukojamos taip pat paprastos šv. Mišios 7 ir 19 val.

Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimas, Grabnyčios. Šv. Mišios 7 ir 19 val.: vakaro šv. Mišių pradžioje žvakių pašventinimas. Žvakes galėsite įsigyti prie bažnyčios įėjimo prieš mišias.

Vasario 3 d. minime šv. Blažiejų, kurio globos šaukiamasi nuo gerklės ligų: kiekvienose šv. Mišiose (7 ir 19 val.) bus gerklių palaiminimas užtariant šv. Blažiejui.
 
Vasario 5 d. – šv. Agotą, mergelę ir kankinę. Šv. Mišios šiokiadienio tvarka (7 ir 19 val.). Tą dieną po mišių šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos ir vandens.
 
Pirmą mėnesio ketvirtadienį (5 d.) po 19 val. Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei užkunigus.
 
Pirmą mėnesio penktadienį (6 d.) po vakarinių šv. Mišių kviečiame pasilikti šv. Sakramento adoracijai ir sukalbėti kartu švč. Jėzaus Širdies litaniją.

PARAPIJOS ATLAIDAI

2015-01-24

Vasario 1 d., sekmadienį, švęsime šv. Jono Bosko atlaidus: šv. Mišių tvarka kaip įprasta sekmadieniais: 8, 11, 15 ir 19 val.
11 val. šv. Mišias aukos kun. Saulius Bužauskas, Vilniaus kunigų seminarijos dvasios tėvas, po šv. Mišių ir adoracijos, 12.15 val. trumpas Karoliniškių muzikos mokyklos vaikų orkestro koncertas bažnyčioje.
Nepraleiskime progos pelnyti visuotinius atlaidus, įprastomis sąlygomis.

Sausio 31 d., šv. Jono Bosko liturginė šventė, kviečiame jaunimą į maldos susitikimą, kuris vyks koplyčioje 18 val.

Sausio 26 d. bus aukojamos šv. Mišios, transliuojamos per Marijos Radiją. Kviečiame 11.30 val. į bažnyčią sukalbėti rožinį ir 12 val. dalyvauti šv. Mišiose.

Antradienį, sausio 13 d., 11 val., bus aukojamos šv. Mišios už Tėvynę  ir už žuvusius dėl Tėvynės. Kviečiame visus norinčius parapijiečius dalyvauti.

AUKOS ir EURAS

2015-01-08

Nors nuo sausio 1 d. Lietuvoje kaip valiuta naudojamas euras. Jūsų patogumui mūsų bažnyčioje galėsite naudoti litus aukoms visus šiuos 2015 metus – ir aukų dėžutėse, ir už žvakutes, ir užsakant šv. Mišias, ir per šv. Mišių rinkliavas galėsite aukoti ir eurus, ir litus.

Pasitikime jūsų dosnumu, kad ir toliau remsite parapijos veiklą ir nuoširdžiai dėkojame.