Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

2012 m. liepos 13 d. kun. Jacek Paszenda SDB perdavė parapijos klebono pareigas kun. Alessandrui Barelli SDB.

Linkime naujam mūsų parapijos klebonui daug Dievo palaimos!!!