Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-04-26

2020-04-25

Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Dėl naujos tvarkos bažnyčioje

Vilnius, 2020 metų balandžio 26 d.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas karantino palengvinimo sąlygas ir į naujus Vilniaus arkivyskupijos ordinaro nurodymus bažnyčioms, numatomi tokie religinės tarnystės pasikeitimai:

1. Rimtas pavojus savo ar kitų sveikatai yra pakankama priežastis, atleidžianti nuo dalyvavimo šv. Mišiose sekmadieniais ir įsakytų švenčių dienomis. Šiuo laikotarpiu šv. Mišias galima išklausyti naudojantis šiuolaikinėmis komunikacijomis. Iki naujo nurodymo ŠV. MIŠIOS SEKMADIENIAIS BUS TOLIAU AUKOJAMOS NEDALYVAUJANT ŽMONĖMS.

Primename, kad šv. Mišios iš mūsų bažnyčios ir toliau bus transliuojamos parapijos facebook‘o paskyroje adresu

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

kiekvieną sekmadienį 10 val. lenkų kalba ir 12 val. lietuvių kalba. Parapijos facebook‘o paskyroje taip pat galite rasti sekmadienio evangelijos skaitinių ir pamokslų video įrašus, skirtus vaikams. Taip pat yra galimybė nemokamai atsisiųsti vaikams skirtą spalvinimo albumą su kun. Bosko gyvenimo epizodu. Raginame sekti parapijos naujienas parapijos facebook‘o paskyroje ir parapijos interneto puslapyje www.bosko.lt

2. Nuo balandžio 27 dienos iki naujo vyskupų konferencijos nurodymo mūsų parapijos bažnyčioje šv. Mišios bus aukojamos ŠIOKIADIENIAIS (NUO PIRMADIENIO IKI ŠEŠTADIENIO ĮSKAITYTINAI) vakare dalyvaujant žmonėms. Bažnyčia bus atidaryta nuo 17:40, šv. Mišios bus aukojamos

18 val. lenkų kalba, 18:45 val. lietuvių kalba.

REKOMENDUOJAME PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS, VAIKAMS, RIZIKOS GRUPĖMS PRIKLAUSANTIEMS ŽMONĖMS IR TIEMS, KURIE JAUČIA PERŠALIMO SIMPTOMUS, ŠV. MIŠIOSE BAŽNYČIOJE NEDALYVAUTI.

Tikinčiuosius, kurie atvyks dalyvauti šv. Mišiose bažnyčioje, informuojame, kad privalote uždengti burną ir nosį kaukėmis arba skarelėmis, laikytis bent 2 metrų atstumo vienas nuo kito. Prie bažnyčios įėjimo bus dezinfekavimo skysčio. Jei bažnyčios viduje būtų per daug žmonių arba pagal asmeninį pageidavimą tikintieji gali dalyvauti šv. Mišiose lauke prie bažnyčios, laikydamiesi saugaus atstumo ir dėvėdami kaukę. Šv. Mišiose nebus giedama, nevyks jokios papildomos pamaldos. Šv. Komunija bus kunigų dalinama bažnyčios viduje ir lauke prie bažnyčios, tačiau tik į tikinčiųjų rankas. Einant priimti šv. Komuniją prašome laikytis saugaus atstumo.

3. Iki naujo pranešimo PARAPIJOS RAŠTINĖ NEDIRBA.

  • Dėl bažnyčios metrikacijos (krikšto pažymėjimų, leidimų susituokti už parapijos ribų ir pan.) prašome rašyti elektroniniu paštu lazdynu.parapija@gmail.com
  • Dėl religinių patarnavimų (sunkaus ligonio lankymas, laidotuvės, krikštas ir kt.) prašome skambinti telefonu (8-5) 244 76 66
  • Norintys paaukoti bažnyčiai arba užsakyti šv. Mišias, gali tai padaryti šiais būdais:

– kai bažnyčia atidaryta šv. Mišių metu įdėti į aukų dėžutę, esančią bažnyčios gale, voką su užrašyta šv. Mišių intencija, savo telefono numeriu ir auka;
– įdėti į vienuolyno pašto dėžutę voką su šv. Mišių intencija, savo telefono numeriu ir auka;
– pervesti auką į parapijos banko sąskaitą, nurodant aukos tikslą ir savo telefono numerį:

Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285

4. Tikintieji, esantys sunkioje sąžinės situacijoje, šiokiadieniais prieš šv. Mišias gali priimti išpažinties sakramentą (leidžiant oro sąlygoms) lauke prie bažnyčios įėjimo: kunigas sėdi dėvėdamas kaukę, žmogus ateina dėvėdamas kaukę ir sėdėdamas 2 m atstumu atlieka išpažintį. Patariame kol kas laukti, kol pandemijos situacija pagerės ir bus lengvesnės bei saugesnės sąlygos. Primename, kad Velykinės išpažinties laikas tęsiasi iki birželio 29 dienos ir nėra būtinybės skubėti.

5. Nuo gegužės 1 dienos pradėsime tradicines gegužines pamaldas Nuo gegužės 1 d. iki mėnesio pabaigos, kiekvieną vakarą 20 val. per parapijos facebook’o paskyrą

https://www.facebook.com/VilniausSvJonoBoskoParapija/

tiesiogiai transliuosime šv. Juozapo maldą, švč. M. Marijos rožinį (lietuvių ir lenkų kalbomis kartu) su litanija. Kviečiame parapijiečius prisijungti ir melstis kartu. Prašykime dangiškosios Dievo Motinos užtarimo ir globos! Ypač šiuo metu malda yra ne tik pareiga, bet ir mūsų svarbus įnašas kovoje su pandemija.

Vilniaus šv. Jono Bosko klebonas
Kun. Alessandro Barelli SDB

Both comments and pings are currently closed.