Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2020-05-08

2020-05-08

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido potvarkį, pagal kurį nuo š. m. gegužės 10 d. Lietuvoje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis GEGUŽĖS mėnesiui

Gegužės 10 d. ir gegužės 17 d.: šv Mišios (be giesmių) LT: 8.00, 11.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00
Nuo gegužės 24 d.: šv Mišios LT: 8.00, 11.00 (giedamos), 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00 (giedamos)
Nuo gegužės 31 d.: įprasta tvarka (8, 9.30, 11, 13, 15, 19). Visos sekmadienio šv. Mišios bus su giesmėmis
ŠIOKIADIENIAIS (I-VI) visą gegužės mėnesį bažnyčia bus atidaryta nuo 17.00 val.
17.30 Rožinis ir švč. M. Marijos litanija lenkų kalba, 18.00 šv. Mišios (be giesmių) lenkų kalba
19.00 šv. Mišios (be giesmių) lietuvių kalba. Po šv. Mišių – Rožinis ir švč. M. Marijos litanija

DĖMESIO:
Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas. Į bažnyčią gali įeiti iki 110 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo). Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama.
Šv. Komunija dalijama tik į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo.

Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti. Kiekvieną sekmadienį 19.00 val. šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą.

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje lauke prie durų. Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Visą gegužės mėnesį RAŠTINĖ NEDIRBS.

Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija; Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285), arba naudoti aukų dėžutę bažnyčios gale, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.

  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 212 76 66
  • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com

Kol kas nėra tikslios informacijos apie Pirmosios Komunijos priėmimą ir Sutvirtinimo Sakramento teikimą. Suinteresuotoms šeimoms bus parašyta atskirai, kai tik turėsime daugiau nurodymų.

Gegužės pabaigoje bus paskelbta tvarka birželio mėnesiui.

Both comments and pings are currently closed.