Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

(lietuvių kalba)

Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų iškilmė:
8 val., 11 val.
(po šv. Mišių – rožinis), 19 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius (po šv. Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 2 d. – Vėlinės:
8 val., 11 val.
Sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius (po šv. Mišių – rožinis), 15 val., 19 val. (po šv. Mišių – gedulinė procesija)

Lapkričio 3 d. – 7 d.: 7 val. , 19 val. (sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Po šv. Mišių rožinis)

8 d.: 10 val. , 19 val. (sudėtinės šv. Mišios už mirusiuosius. Po šv. Mišių rožinis)

DĖMESIO: Aukas sudėtinėms šv. Mišioms už mirusiuosius galite įdėti į aukų dėžutę kartu su lapelyje užrašytais savo mirusiųjų vardais. Kiekvieną dieną rožinio metu perskaitysime keletą tų lapelių ir melsimės UŽ VISUS MIRUSIUOSIUS.

Primename, kad ši savaitė yra paskutinė registruoti vaikus Pirmosios Komunijos paruošimui ir jaunimą Sutvirtinimo sakramento paruošimui. Nuo rytojaus iki penktadienio nuo 18 iki 19 val. raštinėje tėveliai ir jaunimas galės dar užsirašyti. Registracija vyksta iki rugsėjo 26 d. Nuo spalio 6 d. prasidės katechezės.

Šeštadienį, rugsėjo 27 d., paskutinį mėnesio šeštadienį, kviečiame jaunimą į maldos susitikimą koplyčioje 18 val.

Primename, kad nuo rugsėjo 15 d., nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 18 iki 19 val., raštinėje tėveliai galės užrašyti savo vaiką į Pirmosios Komunijos pasiruošimo grupę. Registracija vyks iki rugsėjo 26 d. Tomis pačiomis datomis ir valandomis raštinėje gali užsiregistruoti jaunimas, sulaukęs 15 metų, Sutvirtinimo Sakramento pasiruošimui. Registracijos metu reikia pristatyti registruojamo žmogaus Krikšto pažymėjimo kopiją. Pamokelės prasidės nuo spalio mėn.

Išėjo naujas „Saleziečių žinių“ žurnalo numeris. Šis numeris yra skirtas šv. Jono Bosko relikvijų piligriminei kelionei Lietuvoje paminėti. Jame rašoma ir apie tai, kaip relikvijos lankėsi mūsų parapijoje. Yra daug nuotraukų. Galite įsigyti išeinant iš bažnyčios, prie durų.

„Saleziečių žinios“ Nr.1-2 (154), 2014 m.

Rugpjūčio 15 d. – Žolinės – Švč. M. Marijos Ėmimas į dangų, iškilmė: šv. Mišios sekmadienio tvarka (8, 11, 19 val., nebus vaikų Mišių 15 val.). Po kiekvienų mišių šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.

Rugpjūčio 16 d., šeštadienį, minėsime 199 metų šv. Jono Bosko gimimo sukaktį. Oficialiai prasidės jubiliejiniai metai, kurie iki 2015 metų rugpjūčio 16 d. ves į 200 metų nuo gimimo metines. Kaip šv. Jono Bosko parapijos parapijiečiai naudokimės proga prašyti Jo ypatingo užtarimo per šiuos metus.