Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

„Negera žmogui būti vienam“ (Pr 2, 18)

Šių metų stovykloje gilinomės į kiekvieno žmogaus pašaukimą bendrystei, įvairias jos formas, kas mums padeda ir trukdo bendrauti. Apskritai stovykla yra būtent tas metas, kai galime išgyventi bendrystę ne tik maldoje, pasidalinime ar šventime, bet ir kasdieniuose buities darbuose, ekskursijose bei pasivaikščiojimuose – tiesiog nuolatiniame buvime kartu. (more…)

Dieninė stovykla

2014-07-01

Mūsų parapijos dieninė stovykla vyks nuo liepos 8 d. iki 25 d., 14-18 val. darbo dienomis, vaikams nuo 6 iki 14 metų. Dalyvavimas yra nemokamas (registracijos auka – 5 Lt) ir nereikia užsiregistruoti iš anksto.

Daugiau informacijos…

Ketvirtadienį, 19 d., mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų k. vakarinių šv. Mišių, apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su Eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių, ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o po procesijos.

Sekmadienį, 22 d., Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė, esame visi pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu. 22 d. vaikų Mišių 15 val. mūsų bažnyčioje nebus. Vėl bus nuo birželio 29 d.

 

Birželio 14 d. mūsų bažnyčioje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Šv. Mišios su vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu bus aukojamos 11 val. Šv. Mišių 10 val. tą dieną nebus.