Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2016-08-21

2016-08-25

Nuo rugsėjo mėnesio, t.y. jau nuo rugsėjo 4 d., 15 val. aukosime vaikų šv. Mišias. Primename, kad kitą sekmadienį rugsėjo 4 d. mūsų bažnyčioje bus aukojamos 15 val. šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti. Primename tėvams, kad jų krikščioniška pareiga – pasistengti, kad vaikai galėtų lankyti tikybos pamokas. Kiekviena mokykla turi sudaryti sąlygas, kad kiekvienas vaikas galėtų išgirsti apie Dievą.

Rugpjūčio 29 d., paskutinį mėnesio pirmadienį, 11.30 bus kalbamas rožinis ir 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurios bus transliuojamos per Marijos radiją. Kviečiame dalyvauti. Pirmą mėnesio ketvirtadienį po mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadieni po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija. Skaitysime Švč. Jėzaus Širdies litaniją, bus asmeniška malda tyloje, Švč. Sakramento palaiminimas.

 Šv. Jono Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Šiluvą rugsėjo 10 d. Reikia iš anksto registruotis raštinėje, raštinės darbo metu, apmokant iš karto dalyvio auką, 7 €. Išvykimas 8 val. nuo koplyčios, grįžimas bus apie 20 val.

Both comments and pings are currently closed.