Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2016-05-22

2016-05-23

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, mūsų parapijoje švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Po lenkų vakarinių Mišių apie 18.40 val. eisime aplink bažnyčią su eucharistine procesija ir sustosime prie altorėlių. Kviečiame visus prisijungti, ypač šeimas, kurių vaikai priėmė šiais metais Pirmąją Komuniją. Raginant dalyvauti šiose pamaldose jaunimą, nebus maldos vakaro gegužės 28 d. Kaip praeitaisiais metais ir šiais metais bus tik viena procesija ir lietuvių ir lenkų kalbomis kartu, tai vienybės su Viešpaties Kūnu ženklas. Raginame visus dalyvauti. Po procesijos bus šv. Mišios lietuvių kalba, ne tiksliai 19 val., o iš karto po procesijos.

Gegužės 29 d., kitą sekmadienį, švenčiame Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę visoje Bažnyčioje. Esame pakviesti į Katedrą 12.30 val., kur Vilniaus Arkivyskupas kartu su miesto kunigais aukos šv. Mišias. Po Mišių bus Kristaus Kūno procesija iki Aušros Vartų. Kviečiame procesijos metu susiburti prie mūsų parapijos vėliavos su šv. Jono Bosko paveikslu.

Both comments and pings are currently closed.