Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Informacija tėvams dėl vaikų paruošimo Pirmajai Komunijai 2016 – 2017 m.

2016-09-13

Lazdynų Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčioje vaikai, sulaukę 9-erių metų (ir vyresni), mokykloje lankantys tikybos pamokas, Susitaikymo ir Eucharistijos sakramentams (Pirmajai Komunijai) bus ruošiami vienerius mokslo metus (2016 m. spalio – 2017 m. gegužės mėn.) pagal Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos Centro parengtą programą.

Vaikai pasiruošimui bus suskirstyti į 15- 20 asmenų grupeles.
Užsiėmimo trukmė –  1 valanda  vieną kartą per savaitę.
Visi sakramentams ruošiami vaikai privalo dalyvauti Šv. Mišiose sekmadieniais, geriausiai 15 val.
Mokyklinių atostogų metu pamokėlės nevyks.
Vaikai pasiruošimui bus priimami tik iš anksto juos užregistravus!
Registracija vyks laikotarpiu nuo 09.19 iki 09.30
Šv. Jono Bosko parapijos bažnyčios raštinėje, darbo dienomis nuo 18 iki 19 val.
Pasibaigus registracijos laikui, vaikai į grupeles priimami nebus.
Registruojant  vaiką pasiruošimui, privalo dalyvauti bent 1 iš  jo(s) tėvų (globėjų), ir  būtina turėti jo(s) Krikšto liudijimą. Jei vaikas nėra krikštytas, tą svarbu pabrėžti registracijos metu.

Both comments and pings are currently closed.