Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

Vaikų, kurie norėtų šiais metais priimti Pirmąją Komuniją, tėvai turėtų kreiptis į raštinę nuo rugsėjo 10 d. šiokiadieniais nuo 18 iki 19 val. Taip pat jaunimas nuo 15 metų, norintis priimti Sutvirtinimo sakramentą payday loans online, turėtų registruotis raštinėje tuo pačiu metu. Prašome atsinešti registruojamo asmens krikšto pažymėjimo kopiją. Registracija vyks nuo rugsėjo 10 iki 28 d. Pasirengimo Pirmajai Komunijai bei Sutvirtinimui katechezės užsiėmimai prasidės nuo pirmosios spalio mėn. savaitės.

Nuo sekmadienio, rugsėjo 2 d., 15 val. aukosime šv. Mišias vaikams iphone 5 reconditionné. Būtent kitą sekmadienį 15 val. mūsų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios už visus moksleivius, jų mokytojus ir mokyklos darbuotojus. Kviečiame dalyvauti.

Šv. Jono  Bosko parapija organizuoja piligriminę kelionę į Trakus, rugsėjo 8 d., per švč. M. Marijos gimimo atlaidus. Galima registruotis raštinėje nuo rugpjūčio 21 d. Bus priimami tik užsiregistravusieji iš anksto. Registracija vyks iki rugsėjo 2 d. Vietų kiekis ribotas. Kelionės kaina suaugusiems –12 Lt, nepilnamečiams – 10 Lt.

 Lietuvių grupės išvykimas iphone 5 refurbished – 10 val., sugrižimas – 16 val.

Lenkų grupės išvykimas – 8.30 val., sugrižimas –16 val.

Rugsėjo 8 d. Vilniaus Arkivyskupijos centras kviečia jaunimą į kasmet organizuojamą Aušros Vartų – Trakų piligriminį žygį. Registracija vyks tą dieną 8 val. prie Aušros Vartų.

Stovykla – ypatingos malonės metas, kai galime pilniau išgyventi bendrystę ne tik maldoje, pasidalinime ar šventime, kurią patiriame kiekvieno bendruomenės susitikimo metu, bet ir kasdieniuose buities darbuose, vakaronėse prie laužo, pasivaikščiojimuose, maudynėse ežere – tiesiog nuolatiniame buvime kartu.

(more…)