Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2014-02-02

2014-02-03

Šią savaitę liturgijoje minime:
pirmadienį šv. Blažiejų, kurio globos šaukiamasi nuo gerklės ligų: kiekvienose šv. Mišiose bus gerklių palaiminimas užtariant šv. Blažiejui.
Trečiadienį minime šv. Agotą, mergelę ir kankinę: tą dieną Mišių metu šventinsime duoną ir vandenį. Prašome atsinešti savo duonos gabalėlį ir vandens pašventinimui.
Ketvirtadienį šv. Pauliaus Mikio ir jo draugų, Japonijos kankinių, minėjimas.

Pirmą mėnesio ketvirtadienį po Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus.
Penktadienį – pirmasis mėnesio penktadienis. Po vakarinių Mišių kviečiame pasilikti šv. Sakramento adoracijai ir pasimelsti kartu Jėzaus Širdies litanija.

Both comments and pings are currently closed.