Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Nauji Lietuvos saleziečių paskyrimai ir naujos pareigybės

2021-07-26

2021 m. rudenį Lietuvoje besidarbuojančių saleziečių bendruomenėje bus naujų paskyrimų. Pagal Saleziečių kongregacijos konstitucijas kai kurių pareigybių trukmė yra ribota, jos negali būti einamos nuolatos be pertraukos. Pokyčiai naudingi ir tam, kad būtų atnaujintas mūsų veiklos įkarštis, kad geriau atsilieptume į kylančius naujus poreikius.
Kun. Alessandro Barelli paskirtas naujuoju Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriumi. Po devynerių metų baigiasi jo kaip parapijos klebono kadencija. Jis liks Vilniuje ir toliau darbuosis parapijoje, taip pat toliau eis „Saleziečių žinių“ lietuvių kalba redaktoriaus pareigas ir Popiežiškųjų misijų draugijų Lietuvos nacionalinio direktoriaus pareigas. Kun. Massimo Bianco baigia savo devynerius metus trukusią Vilniaus saleziečių bendruomenės direktoriaus kadenciją ir taps naujuoju šv. Jono Bosko parapijos klebonu. Kun. Onorino Pistellato baigia eiti Telšių bendruomenės atsakingojo pareigas ir grįžta į Italiją, į Turiną. Kun. Vincentas Hoan Kim Nguyen paliks Vilnių ir persikels į Telšių saleziečių bendruomenę, kur užims bendruomenės atsakingojo pareigas; ten jis darbuosis Vincento Borisevičiaus mokykloje sielovados srityje.
Kun. Oliveris Ryan Bautista paliks Telšius ir vyks į Vilniaus bendruomenę darbuotis ir kaip saleziečių bendruomenės ekonomas. Kiti saleziečiai liks ankstesnėse savo vietose.
Reikia pabrėžti, kad visi bendrabroliai noriai priėmė šiuos pokyčius, nepaisant to, kad kai kuriems teks pakeisti nemažai savo asmeninio gyvenimo dalykų, nes keisis gyvenimo vieta ir aplinkiniai žmonės.
Melskitės už visus naujus paskyrimus gavusius saleziečius. Tegu visi atsinaujina širdyje ir dvasioje, tegu stipriai jaučia Viešpaties, siunčiančio savo misionierius, pagalbą.
Rugsėjo 5 d. parapijoje bus padėka tiems, kurie atliko savo pareigas ir jas palieka, ir priėmimas tų, kurie pradeda eiti naujas pareigas.

Both comments and pings are currently closed.