Parafia św. Jana Bosko w Wilnie

Zmiany personalne i nowe stanowiska salezjanów na Litwie

2021-07-26


Jesienią 2021 r. we wspólnocie salezjanów, pracujących na Litwie, nastąpią zmiany personalne. Zgodnie z konstytucjami Zgromadzenia Salezjańskiego niektóre stanowiska są ograniczone w czasie i nie mogą być sprawowane ciągle, bez przerwy. Zmiany są potrzebne również do odnowienia zapału w naszej działalności, abyśmy lepiej odpowiadali na pojawiające się nowe potrzeby.
Ks. Alessandro Barelli został mianowany nowym dyrektorem wspólnoty salezjańskiej w Wilnie. Po dziewięciu latach kończy się jego kadencja jako proboszcza parafii. Pozostanie on w Wilnie i będzie kontynuował pracę w parafii, nadal będzie redaktorem „Nowości salezjańskich” w języku litewskim (lit. „Saleziečių žinios”) oraz dyrektorem krajowych Papieskich Dzieł Misyjnych na Litwie. Ks. Massimo Bianco kończy swoją dziewięcioletnią kadencję jako dyrektora wileńskiej wspólnoty salezjańskiej i zostanie nowym proboszczem parafii św. Jana Bosko. Ks. Onorino Pistellato kończy swoje obowiązki przełożonego wspólnoty w Telszach i wraca do Turynu we Włoszech. Ks. Vincenzo Hoan Kim Nguyen opuści Wilno i przeniesie się do wspólnoty salezjańskiej w Telszach, gdzie będzie pełnił obowiązki przełożonego wspólnoty; tam będzie pracował w szkole im. Vincentasa Borisevicziusa w dziedzinie duszpasterstwa.
Ks. Oliver Ryan Bautista opuści Telsze i uda się do wspólnoty salezjańskiej w Wilnie, aby pracować tutaj, również jako ekonom wspólnoty salezjańskiej. Pozostali salezjanie pozostaną na swoich dotychczasowych stanowiskach.
Należy podkreślić, że wszyscy współbracia chętnie przyjęli te zmiany, mimo że dla niektórych te zmiany dotyczą i wielu rzeczy w życiu osobistym, ponieważ zmienia się ich miejsce zamieszkania i otaczający ich ludzie.
Prosimy o modlitwę za wszystkich salezjanów, którzy obejmują nowe stanowiska i podejmują się nowych obowiązków. Niech wszyscy będą odnowieni w sercu i duchu, niech mocno odczują pomoc Pana, który posyła swoich misjonarzy.
5 września w parafii będzie podziękowanie tym, którzy pełnili swoje obowiązki i przekazują je innym, oraz przyjęcie tych, którzy obejmują nowe stanowiska.

Both comments and pings are currently closed.