Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija
Header

gruodžio 30 d. Šv. Šeimos šventė

800, 1100, 1500, 1900 val.

gruodžio 31 d.

1200 val. – šv. Mišios per Marijos Radiją

1900 val. – Atsidėkojimo šv. Mišios už visas 2012 gautas malones

sausio 1 d. Švč. M. Marijos gimdytojos šventė

800, 1100, 1900 val.

sausio 6 d. Trijų Karalių Šventė – Kristaus Apsireiškimas

800, 1100, 1500 (po šv. Mišių šventė vaikams), 1900 val.

Šv. Jono Bosko parapijos broliai saleziečiai
visus parapiječius,
geradarius bei parapijos veiklos rėmėjus
sveikina su šv. Kalėdomis
ir linki ateinančio Viešpaties palaimos.

Tebūna 2013-ieji kupini
mylinčio Dievo artumo.
Linkime, kad kiekvienas iš jūsų
galėtų su didesniu tikėjimu ir pasitikėjimu
artintis prie gyvenimo Viešpaties.

Visų mūsų veikla yra Tikėjimo, Vilties ir
Meilės liudijimas.

Gerų 2013 metų!

Gruodžio 23 d. – 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 val.

Gruodžio 24 d. – 21.00 val. Piemenėlių šv. Mišios

Gruodžio 25 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.
(rinkliava skirta Bažnyčios vitražams)

Gruodžio 26 d. – 8.00, 11.00, 19.00 val.

Advento rekolekcijos mūsų parapijoje vyks gruodžio 14-16 dienomis. Penktadienį rekolekcionistas praves šv. Mišias 19 val. Šeštadienį rekolekcijų šv. Mišios  su mokymu – 11 ir 19 val., sekmadienį – įprastu laiku (8, 11, 15, 19 val.). Rekolekcijų metu klausyklose bus daugiau kunigų, raginame atlikti išpažintį ir nelaukti paskutinių dienų iki Kalėdų

Gruodžio 2 d. – jau pirmas Advento sekmadienis. Per pirmąsias mišias pašventinsime kalėdaičius. Rarotų mišios bus aukojamos kiekvieną sekmadienį 8 val.

Tą pačią dieną visų šv. Mišių rinkliava yra skirta Carito veiklai paremti. Pusė rinkliavos bus siųsta į Vilniaus arkivyskupijos Caritą, o likusi suma liks mūsų parapijos Caritui. Raginame būti dosniais savo aukomis.