Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Su šv. Velykom!

2020-04-11

Tuo momentu, kai mokiniai verkė dėl Mokytojo/bičiulio mirties,

tuo momentu, kai buvo pasimetę ir visas jų mažas pasaulis apsivertė aukštyn kojom,

tuo momentu, kai jie patys bijojo dėl pavojaus savo gyvybei,

tuo momentu, kai jie nieko nebesuprato…

atėjo žinia iš kapo: „Jėzus gyvas! Kristus prisikėlė!“

Bet, kad ir jie patys tuo patikėtų, turėjo eiti prie kapo – „Ir jie pamatė, ir įtikėjo“.

Kaip ir tų laikų mokiniai, mes šiuo sunkiu laiku esam pasimetę ir bijom,

nebematom tvirtų ramsčių prie savęs, net pradedam galvoti, kad gal pats Dievas mus nubaudė.

Bet būtent dabar prie mūsų prisiartina Prisikėlusis Kristus ir sako: „Nebijok, aš čia! Esu su tavim!“

Brangūs broliai ir seserys,

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

sveikina Jus su Kristaus Prisikėlimo švente

atraskime kasdien, ir dabartiniu sunkiu laikotarpiu, Kristų šalia mūsų,

stiprinkime savo tikėjimą į Jį ir tik Jame.

Likime su Juo ir skelbkime ir mes pasauliui, kad tik Jėzuje yra išganymas,

patys tikėkime,

kad ir kiti žmonės, kaip Jonas ir Petras, per mus eitų prie Jėzaus mirties paslapties,

ir „pamatę įtikėtų“.

Likite palaiminti ir sveiki!

Su šv. Velykom!

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos kunigai

Both comments and pings are currently closed.