Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Lietuvos Vyskupų sveikinimas šv. Velykų proga

2020-04-10

Prisikėlusio Jėzaus dovana

2020 m. balandžio 9 d.

Brangūs broliai ir seserys,

Su šv. Velykomis! Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas iš numirusių yra džiugiausia žinia, kokią žmonija yra girdėjusi! Sveikiname Jus šią didžią mūsų tikėjimo šventės dieną!

Plačiau…

Both comments and pings are currently closed.