Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Visos paros Švenčiausiojo Sakramento adoracija

2013-12-21

Gruodžio 23 d. įvyks visos paros adoracija. Kiekvienoje mūsų arkivyskupijos parapijoje vyks adoracija vieną parą. Mums skirta 23 d. – tai bus gera proga dar stipresniam dvasiniam pasiruošimui šv. Kalėdoms. Koplyčioje nuo 8 val. ryto iki 8 val. ryto 24 d. bus galimybė pasimelsti asmeniškai prie šv. Sakramento. 21 val. kviečiame jaunimą į maldos vakarą prie Svč. Sakramento, koplyčioje. Nakties metu adoracija irgi vyks koplyčioje visą naktį, tie kurie nori prisijungti prie maldos ir ras duris užrakintas, prašome pasibelsti į koplyčios duris.

Both comments and pings are currently closed.