Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. birželio mėn. 30 d. skelbimai

2024-06-29

XIII eilinis sekmadienis

  • Šiandien rinkliava yra skirta popiežiaus skatikui – Popiežiaus labdaros veiklai paremti. Nuoširdžiai dėkojame už jūsų dosnumą. Per Vilniaus arkivyskupijos kuriją siųsime surinktus pinigus Popiežiui Romoje.
  • Šią savaitę liturgijoje minime: antradienį švč. M. Mariją šeimų karalienę, trečiadienį šv. Tomą, apaštalą. Šeštadienį, liepos 6 d., minime Valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo šventę: šv. Mišių tvarkaraštis – kaip įprasta šeštadienį (10 ir 19 val.).
  • Pirmą mėnesio ketvirtadienį po šv. Mišių melsimės už pašaukimus į kunigystės luomą bei už kunigus. Pirmą mėnesio penktadienį po vakarinių šv. Mišių bus Švč. Sakramento adoracija, Švč. Jėzaus Širdies litanija, Švč. Sakramento palaiminimas.
  • Nuo liepos 8 iki 19 d. mūsų parapijoje vyks dieninė stovykla. Visus norinčius nuoširdžiai kviečiame. Mūsų parapijos Facebook’o paskyroje yra pasiekiama dieninės stovyklos registracijos anketa. Vaikų dalyvavimas dieninėje stovykloje bus leidžiamas tik po išankstinės registracijos.
  • Kadangi turime užtikrinti saugų atstumą vaikams, kurie dalyvauja dieninėje vasaros stovykloje, bažnyčia bus naudojama veiklai ir maldai su vaikais. Nuo liepos 8 d. iki 19 d. nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6:50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje. Dėmesio! Ne nuo rytojaus, o nuo liepos 8 d.

Both comments and pings are currently closed.