Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

2024 m. liepos mėn. 7 d. skelbimai

2024-07-06

XIV eilinis sekmadienis

  • Šią savaitę liturgijoje minime: ketvirtadienį šv. Benediktą. Europos globėją.
  • Praeitą savaitę Petro skatikui, charitatyvinei popiežiaus veiklai, mūsų parapija surinko 2003.22 eurus. Artimiausiomis dienomis siųsime popiežiui per Vilniaus arkivyskupijos kuriją. Popiežiaus vardu nuoširdžiai dėkojame už aukas.
  • Raginame įsigyti katalikišką spaudą išeinant iš bažnyčios.
  • Šiandien 18.00 val. bažnyčioje susirenka Gyvojo Rožinio nariai pasimelsti: kviečiam prisijungti.
  • Jau iš anksto primename kad liepos 27 d. 16 val. vyks saleziečio Vytauto Markūno kunigystės šventimai mūsų bažnyčioje. Sekmadienį, liepos 28 d. bus jo Primicijos Mišios 11 val. (lietuvių ir lenkų kalba): visi esame kviečiami dalyvauti ir melstis už jį.
  • Jau rytoj prasideda dieninė stovykla prie mūsų bažnyčios. Iš anksto užsiregistravę vaikai susirinks 14 val. ir praleis laiką iki 18 val. Todėl jau nuo rytojaus, nuo pirmadienio iki penktadienio visos šv. Mišios (ryte lietuvių, vakare lenkų ir lietuvių kalbomis) vyks įprastu laiku vienuolyno koplyčioje, pirmame aukšte. Ryte koplyčia bus atidaryta nuo 6.50 val., o vakare nuo 17 val. Šeštadienį ir sekmadienį visos Mišios vyks bažnyčioje.

Both comments and pings are currently closed.