Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2021-02-14

2021-02-14

2021 m. vasario 12 d. Lietuvos vyskupų konferencija išleido potvarkį, pagal kurį nuo š. m. vasario 17 d. Lietuvoje vėl pradedamos aukoti šv. Mišios bažnyčiose dalyvaujant žmonėms, laikantis saugumo normų.

Vilniaus šv. Jono Bosko parapijos

ŠV. MIŠIŲ tvarkaraštis

IKI NAUJO PRANEŠIMO, pagal epidemiologinę situaciją,

BAŽNYČIOJE VIENU METU GALI BŪTI IKI 15 ŽMONIŲ.

SEKMADIENIAIS: šv Mišios LT: 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, PL: 9.30 ir 13.00

ŠIOKIADIENIAIS (I-V): šv. Mišios LT: 7.00, 19.00, PL: 18.00

Šeštadieniais: šv. Mišios LT: 10.00, 19.00, PL: 18.00

VASARIO 17 d., Pelenų trečiadienis: šv. Mišios su pelenų barstymu LT 7.00, 19.00, PL 18.00.  

Pelenų barstymo Žodžio liturgija: LT 11.00, PL 9.30 (kas netilps bažnyčioje gali trumpam laukti prie bažnyčios durų ir Žodžio Liturgijos metu kunigai išeis į lauką su pelenais pas tikinčiuosius)

KOL KAS NEBUS DALINAMOS SEKMADIENĮ Agotos duona ir Grabnyčių Žvakės, laukiant kada bus įleidžiama daugiau tikinčiųjų į pamaldas.

DĖMESIO: Vienu metu bažnyčioje gali būti tik 15 žmonių, kai tiek žmonių jau yra įėję, kitus prašome dalyvauti Mišiose lauke prie durų (laikantis atitinkamo atstumo), arba nuotoliniu būdu per Facebook. Jeigu yra lauke norinčių priimti komuniją šv. Komunijos metu, jie turi pasirodyti kunigui prie durų ir jis išeis į lauką dalinti komuniją.

Bažnyčioje PRIVALOMA laikytis 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių (išskyrus artimus šeimos narius, su kuriais gyvenama) ir ant burnos bei nosies visą laiką dėvėti kaukę. Įeinant į bažnyčią prašome dezinfekuoti rankas. Šventovė kasdien yra dezinfekuojama ir vėdinama. Šv. Komunija dalijama į rankas. Einantieji šv. Komunijos privalo laikytis saugaus atstumo Rizikos grupės žmonėms rekomenduojama bažnyčios kol kas nelankyti.

Šv. Mišios bus transliuojamos per parapijos Facebook paskyrą:
kiekvieną sekmadienį 13.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

šiokiadieniais (I-VI) 18.00 val. (PL) ir 19.00 val. (LT)

Išpažintys klausomos Mišių pradžioje patalpoje sporto salėje (įėjimas nuo bažnyčios). Prašome laikytis 2 metrų atstumo nuo kunigo ir dėvėti kaukę.

Kol yra paskelbtas karantinas RAŠTINĖ NEDIRBS.

Dėl šv. Mišių užsakymų galima arba padaryti banko pavedimą (Gavėjas Vilniaus šv. Jono Bosko parapija, Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT93 7044 0600 0095 0285, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr.), arba naudoti aukų dėžutę ant sienos prie pagrindinių bažnyčios durų, nurodant intenciją, pageidautiną datą, aukotojo telef. nr., ir įdėti kartu su auka į užklijuotą voką.

  • Dėl skubių dvasinių patarnavimų (ligonio lankymas, laidotuvės ir pan.) prašome skambinti tel. nr. (8 5) 244 76 66 arba 8-604-47479.
  • Dėl krikšto pažymėjimų ir leidimų susituokti už parapijos ribų, dėl susitarimo krikštyti vaiką, kitais klausimais – kreiptis internetu adresu lazdynu.parapija@gmail.com
Both comments and pings are currently closed.