Vilniaus Šv. Jono Bosko parapija

Skelbimai 2019-03-31

2019-04-03

IV gavėnios sekmadienis

 • Šią savaitę bus pirmasis mėnesio ketvirtadienis ir penktadienis. Ketvirtadienį po vakarinių Mišių bus trumpa malda už kunigus ir už pašaukimus į dvasinį luomą. Penktadienį – adoracijos nebus dėl Kryžiaus kelio.
 • Skelbimų lentoje yra duomenys tiems, kurie nori skirti 2% mokesčių mūsų bažnyčiai (galite tai daryti ir internetu). Lapus užpildyti galima ir raštinėje, raštinės darbo metu. Prie spaudos stalo bažnyčios gale yra ir blankai su parapijos duomenimis.
 • Šį savaitgalį, balandžio 5 – 7 dienomis mūsų parapijoje vyks gavėnios rekolekcijos. Jas praves br. Tomas Pilchas OFMCap. iš Jurbarko raj. Kviečiame dalyvauti, klausyti pamokslų ir atlikti velykinę išpažintį. Patariame nelaukti iki paskutiniųjų dienų prieš Velykas priimti išpažinties sakramentą, kai susidarys didžiulė eilė prie klausyklų.

  Parapijos Rekolekcijų programa:
  – Penktadienį, balandžio 5 d. 19 val. – šv. Mišios ir Kryžiaus kelias.
  – Šeštadienį, balandžio 6 d. 11 ir 19 val. – šv. Mišios su pamokslu.
  – Sekmadienį, balandžio 7 d. – šv. Mišios su pamokslu 8, 11, 15 ir 19 val. Giedame „Graudžius verksmus“ prieš sumą, 10.40 val.

 • Pradėjome registraciją mūsų parapijos jaunimo rekolekcijoms, kurios vyks Naujosios Vilnios parapijos namuose balandžio 12 – 13 d. Jeigu yra iš jaunimo norinčių dalyvauti tose rekolekcijose, prašome užeiti pas kleboną.
Both comments and pings are currently closed.